TT-Inrikes

Barn fick tio gånger för hög morfindos

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Hallands sjukhus lex Maria-anmäler en händelse på Varbergs sjukhus. Ett barn, vars ålder och kön sjukhuset väljer att skydda med hänvisning till patientsekretessen, fick en injektion av ett morfinliknande preparat i tio gånger för hög dos.(TT)

Hallands sjukhus lex Maria-anmäler en händelse på Varbergs sjukhus.

Ett barn, vars ålder och kön sjukhuset väljer att skydda med hänvisning till patientsekretessen, fick en injektion av ett morfinliknande preparat i tio gånger för hög dos. Barnet låg inne på operations- och intensivvårdskliniken i Varberg.

– En tio gånger för hög morfindos är en risk för en vårdskada. Men nu var det så att patienten var övervakad på en uppvakningsavdelning efter en operation. Och den läkare som gav dosen stod bredvid och såg symptomen och förstod direkt vad som hänt. Patienten fick hjälp samma sekund, säger chefläkare Birgitta Lagerqvist till TT.

Sjukhuset väljer ändå att anmäla händelsen enligt lex Maria eftersom det fanns en risk för att en allvarlig vårdskada skulle ha uppstått. Barnet fick stanna över natten för observation.