TT-Inrikes

Abortvägrande barnmorskan förlorar i AD

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Barnmorskan Ellinor Grimmark som nekats anställning för att hon vägrat utföra aborter förlorar fallet i Arbetsdomstolen. - Det var ett väntat beslut, säger en besviken Grimmark. Ett positivt besked säger å andra sidan Vårdförbundet(TT)

Ellinor Grimmark förstår inte hur hon skulle hota aborträtten:

– Det är jag och en annan barnmorska i Sverige, så jag förstår inte hur vi skulle kunna inskränka aborträtten, säger Grimmark till TT.

Hon och hennes juridiska ombud ska nu läsa igenom domen ordentligt och överväga om hon ska överklaga till Europadomstolen.

Inte heller Victoria Enkvist, doktor i konstitutionell rätt vid Uppsala Universitet, tycker att Arbetsdomstolens beslut var oväntat.

– De kom fram till att det inte var diskriminering och inte heller en otillåten kränkning av religions- och yttrandefriheten. Även om rättigheterna har blivit begränsade rör det sig inom den tillåtna ramen. Det är så domstolen resonerat och det tycker jag låter helt rimligt, säger hon till TT.

Vägledande dom

Arbetsdomstolens beslut kommer att vara vägledande för liknande mål i framtiden, men om Europadomstolen så småningom kommer fram till en annan slutsats kan det komma att påverka svensk lagstiftning.

Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet, har nu farhågor om frågan drivs till Europadomstolen.

– Ja, det är deras rätt att göra det men vi vet att Europadomstolen kan ha en annan åsikt och den vill vi inte ha i Sverige. Vi vill värna om vår patientlag, arbetsrätt och abortlagstiftning, säger hon till TT.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) säger att han inte vill kommentera det enskilda rättsfallet.

– Men rent principiellt tycker jag att vård ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte enskilda personers tyckande och tänkande, säger Wikström till TT.

– Att vägra ge abort eller preventivmedel eller liknande är en vårdvägran, inget annat.

Bevis saknas

I domen skriver AD att "Arbetsdomstolen anser att en del krav är för gamla, preskriberade, och att barnmorskan inte bevisat vissa påståenden".

Barnmorskan tvingas nu att betala motpartens rättegångskostnader på 925 000 kronor. Hon kommer även att betala 606 000 kronor för Region Jönköpings kostnader i Arbetsdomstolen. Själv anser Grimmark att hon döms till böter för sina åsikter.

Det föreligger ingen diskriminering konstaterar Anders Liif, HR-direktör vid Region Jönköping, efter att ha tagit del av Arbetsdomstolens beslut. Han tycker att domen är en tydlig bekräftelse på det som tingsrätten och DO tidigare kommit fram till.

– Vår verksamhet är till för våra patienters skull, inte för vår personals skull. Det är helt orimligt att arbeta inom ett legitimationsyrke och samtidigt villkora arbetsuppgifterna man är beredd att utföra och inte, säger han till TT och tillägger:

– Utgångspunkten måste vara patienterna bästa, och patienterna ska alltid känna sig trygga att de får bästa möjliga vård. De ska aldrig behöva känna någon tveksamhet till vår personals inställning.