TT-Feature

Så kan skådespelarupprop få rättsliga följder

TT-Feature Artikeln publicerades

Sms om hur hon ska "knullas i varje hål". Tvång, tafsande, hot och våldtäkt. I ett upprop från 456 kvinnliga skådespelare framkommer vittnesmål om grova kränkningar och sexuella övergrepp. Det här kan - och ska - polis och åklagare göra när uppgifter om möjliga brott uppdagas.(TT)

Om en polisanmälan görs börjar man reda ut vad det är för typ av brott som beskrivs och vilken preskriptionstiden är i det aktuella fallet. En anmälan skulle kunna göras av någon inblandad i de beskrivna händelserna. Men även en utomstående som läser om detta, eller en polis som tar del av uppgifterna, kan anmäla.

– Ofta hålls någon typ av förhör med den drabbade så man får någon uppfattning om vad det är för typ av gärning. Är det inte då preskriberat och det är en klar och tydlig brottslig gärning som beskrivs så genomförs en förundersökning med de åtgärder som normalt vidtas, säger Mathias Larsson, åklagare vid Södra Skånes åklagarkammare.

Anonyma offer

Även en åklagare som tar del av den här typen av uppgifter kan inleda en utredning.

– I princip skulle man kunna göra det när något framkommer i media, och man ser att här finns förutsättningar att inleda en förundersökning, säger Larsson.

I det aktuella fallet med uppropet är dock både offren och förövarna anonyma. Vi vet heller inte när i tid händelserna skett - en aspekt som påverkar möjligheten för rättsliga följder.

Inget tillstånd

– De grövsta fallen har långa preskriptionstider. Men pratar vi om kanske sexuellt ofredande så har det ju kortare preskriptionstid. Så mycket av det här kan vara preskriberat. Vi kan ju inte heller identifiera vilka kvinnor som blivit utsatta, så det är besvärligt utifrån de aspekterna, säger Kajsa Henning Mäki, universitetsadjunkt på juridiska institutionen vid Umeå universitet som utbildar bland annat blivande poliser.

Den som är utsatt behöver inte ge sitt tillstånd för att åklagare ska kunna gå vidare med ärendet, när det gäller brott som faller under allmänt åtal.

– Men det blir en ganska besvärlig bevissituation. För hur ska man då kunna komma vidare om kvinnorna inte vill ställa upp? säger Kajsa Henning Mäki.