TT-Ekonomi

Sverige varnas av EU-kommissionen

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

EU-kommissionen slår elva medlemsländer på fingrarna för att ha ekonomiska obalanser som bör tas itu med. Kommissionen pekar framförallt på länder som Italien och Kroatien vars ekonomiska obalanser anses vara stora.(TT)

EU-kommissionen slår elva medlemsländer på fingrarna för att ha ekonomiska obalanser som bör tas itu med. Kommissionen pekar framförallt på länder som Italien och Kroatien vars ekonomiska obalanser anses vara stora.

Även Sverige behöver handskas med sina ekonomiska tillkortakommanden, menar kommissionen i dagens varning. Enligt rapporten har bland annat länder som Sverige, Tyskland och Nederländerna haft ekonomiska obalanser även under 2017 och därför kommer en ännu noggrannare tillsyn göras.

Pekpinnen från EU-kommissionen kommer i en tillsyn som görs årligen där medlemsländers ekonomiska situation granskas.

Landsrapporten, som tillsynen också kallas, ger EU-kommissionen en översikt över de ekonomiska men även sociala utmaningar som medlemsländer står inför. Dokumenten visar även på i vilken utsträckning politiska reformer genomförs för att komma till rätta med utmaningarna.