TT-Ekonomi

Sämre fart inom svensk ekonomi

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator som sammanfattar läget inom den svenska ekonomin föll i januari månad till 110,2 från 112,0 i december. Förklaringen till nedgången är främst svagare signaler från tillverkningsindustrin och de privata tjänstenäringarna, skriver KI.(TT)

Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator som sammanfattar läget inom den svenska ekonomin föll i januari månad till 110,2 från 112,0 i december.

Förklaringen till nedgången är främst svagare signaler från tillverkningsindustrin och de privata tjänstenäringarna, skriver KI.

Även de svenska hushållens konfidensindikator backade något, detta utifrån en något mindre positiv syn på svenska ekonomin.

Synen på den egna ekonomin stärktes däremot ytterligare.