TT-Ekonomi

Riksgälden drar ned på statens upplåning

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Riksgälden drar ned på statens upplåning till den lägsta volymen sedan 2007. Det är femte gången på två år som obligationsvolymerna sänks av myndigheten och riksgäldsdirektören Hans Lindblad tror nu att botten är nådd.(TT)

Riksgälden sänker emissionsvolymen av statsobligationer från 2 miljarder till 1,5 miljarder kronor per auktion från och med mars 2018. I årstakt innebär det att statens upplåning minskar från 40 miljarder kronor till 30 miljarder kronor, enligt myndigheten.

"Vi bedömer att det inte är lämpligt att minska den ytterligare under rådande omständigheter", skriver Hans Lindblad i en kommentar om nivån på emissionsvolymen framöver.

Förutom den goda ekonomiska utvecklingen pekar Lindberg på att "fortsatta kapitalplaceringar på skattekontot" bidrar till att stärka budgetsaldot.

Överskottet i statsbudgeten beräknas i år till 80 miljarder kronor för att därefter sjunka tillbaka till 45 miljarder 2019. I senast föregående prognos från Riksgälden låg överskottet till 47 miljarder i år och 55 miljarder 2019.

Statsskulden som andel av BNP beräknas i år till 26 procent för att sjunka till 23 procent 2019, enligt Riksgäldens prognos.