TT-Ekonomi

Färre långtidsarbetslösa pekar på trendbrott

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Antalet personer som är långtidsarbetslösa i Sverige minskar för första gången sedan 2015. - Färre går in långtidsarbetslöshet och fler kommer ut, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.(TT)

Enligt myndighetens analyschef beror minskningen av långtidsarbetslösa dels på högkonjunkturen, dels på arbetsmarknadsåtgärder.

– Eftersom det är brist på arbetskraft gör arbetsgivare avkall på krav om tidigare erfarenhet och det har gynnat ungdomar, det är ena skälet. Det andra är att allt fler lämnar långtidsarbetslöshet till subventionerade och osubventionerade arbeten.

Förebyggande insatser

Åsele i Västerbottens län är den kommun där den totala arbetslösheten minskat mest i Sverige sedan augusti i fjol. Vad gäller långtidsarbetslösheten har den sjunkit med 1,2 procentenheter, vilket är glädjande nyheter, enligt Åselepartiets kommunalråd Linnea Lindgren.

  – Det är positivt. Sedan 2017 har vi arbetat förebyggande genom att ta tag i sjukskrivningarna i kommunen, vilket jag tror har lett oss in på rätt spår.

  Hon pekar även på den arbetsmarknadsenhet som kommunen skapat för att nå de som står längst ifrån ett jobb.

  – Deras främsta fokus har varit riktat mot ungdomar som fått hjälp med allt från samtal och stöd till att hitta praktikplatser.

  Subventionerade arbeten

  En av de arbetsmarknadsåtgärder som Arbetsförmedlingens analyschef pekar på är extratjänster som infördes för drygt ett år sedan. Jobben återfinns i offentlig eller ideell sektor och har en 100-procentig subventionsgrad.

  – Två tredjedelar av de som lämnat långtidsarbetslösheten har gjort det genom bland annat extratjänster. De som framförallt gynnas är personer födda utanför Europa.