TT-Ekonomi

Gynnsamt läge för skogsavverkning

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Ut och hugg! Tipset kommer från Danske Banks ekonomer. De ser ett gynnsamt läge för avverkning av skog i hela landet, särskilt i södra Sverige, och varnar för att det kan vända redan till nästa säsong.(TT)

Nu är det läge att avverka i skogen innan det vänder, enligt Johan Freij, affärsområdeschef för skog och lantbruk på Danske Bank. Det är första gången på sex år han tycker sig kunna ge ett så pass tydligt råd till landets 325 000 skogsägare.

– Det är mycket bra priser och vi tycker det är ett mycket bra läge att avverka. Både sågverken och cellulosaindustrin kör för fullt, säger Johan Freij.

– Det håller i sig den här säsongen, från nu och fram till i vinter, tillägger han.

Efterfrågan på timmer

Den positiva sågverkstrenden hänger samman med ökad konsumtion globalt. Det trycker upp efterfrågan på timmer, som står för över 70 procent av skogsägarnas nettointäkter.

– Uppgångar i sågverkskonjunkturen brukar inte hålla i sig mer än ett och ett halvt år. Och det är där vi är nu, säger Johan Freij.

Till och med de pressade priserna på talltimmer har vänt uppåt. Men de är fortfarande på en lägre nivå än för ett antal år sedan, så Johan Freij förespråkar grandominerade avverkningar.

När det gäller efterfrågan på cellulosa kan det enligt Danske Bank bli en mer ihållande positiv utveckling, med nya satsningar på massafabriker på flera håll i Norden.

Stärkt krona

Smolk i glädjebägaren för skogsägarna kommer även från det faktum att den senaste tidens stärkta krona gör export till kunder som betalar i pund och dollar mindre lönsam.

När det gäller Storbritannien, där brexit kan trycka ned pundet ännu mer, räknar Johan Freij med att svenska sågverk kan kompensera valutaeffekten med höjda priser. Det gäller dock inte dollaraffärerna i Afrika, Mellanöstern och stora delar av Asien.

Johan Freij höjer samtidigt ett varningens finger till skogsägarna när det gäller prissättningen. Den kan vara komplicerad och präglas av stora lokala variationer, med premier och tillägg som varierar kraftigt.