Sverige o Världen

Polis misstänks ha knuffat gravid sambo i vägg

växjö Artikeln publicerades

En polisman misstänks för grov kvinnofridskränkning efter att ha varit våldsam mot sin sambo. Polismannen anklagas för att ha knuffat sambon mot en vägg under tiden hon var gravid.

Förundersökningen leds av chefsåklagare Lena Lithner vid särskilda åklagarkammaren i Malmö och den misstänkte polismannen är ännu inte förhörd. När det förhöret ska hållas vill åklagaren inte berätta.

– Utredningen pågår och jag har lämnat olika direktiv, säger Lena Lithner till Smålandsposten.

Växjö tingsrätt har utsett ett målsägandebiträde som ska företräda den drabbade kvinnan under rättsprocessen.

Enligt vad Smålandsposten erfar gjorde en bekant till kvinnan redan i början av förra året en anmälan om misshandel mot polismannen. Anmälan ledde inte någon vart eftersom den utsatta kvinnan sa att ingenting hade hänt, när en polisutredare kontaktade henne.

Men den händelsen finns nu också med i förundersökningen om grov kvinnofridskränkning mot den aktuelle polismannen.

Även vid andra händelser, eller när det har kommit så kallade orosanmälningar till socialtjänsten, ska kvinnan ha förnekat att någonting brottsligt inträffat.

Det var inte kvinnan själv, utan en närstående, som slutligen vände sig till Polismyndigheten med uppgifter som ligger till grund för den pågående utredningen.

Grunden för misstanken om grov kvinnofridskränkning är att "var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla".

Den misstänkte polismannen arbetar kvar under tiden utredningen pågår - trots att han i tjänsten kan komma att träffa just våldsdrabbade kvinnor.

– Vi ser i nuläget ingen anledning att göra några förändringar. Det är en pågående förundersökning som måste ha sin gång och eftersom en polisanställd är misstänkt bedrivs den av en särskild enhet, säger Jonas Eek, lokalpolisområdeschef för Växjö/Alvesta, och tillägger:

– Det jag har informerats om är brottsrubriceringen. Om en omplacering ansetts nödvändig hade det redan varit gjort. Sedan kan det framkomma uppgifter som leder till en ny bedömning.