Blekingesport

Senaste från Blekingesport

Connies kommentarer

 • En undersökning visar att dagens ungdomar inte ser föreningsidrotten som en del av att vara vuxen. Det intressanta är att när de pratar om ledare så handlar det mer om hur ledare borde vara snarare än att de själva skulle bli ledare som vuxna.
  Foto:

 • Rapporten ”Kom in i matchen – dagens ungdomsgeneration och föreningsidrotten” gör ett försök att belysa hur föreningslivets form och utbud behöver matcha förväntningar hos den unga generationen.
  Foto:

 • Det finns ett antal specialidrottsförbund som har lång väg att gå i frågor om jämställdhet. Taekwondo och ridsport är två av dem. Taekwondoförbundets styrelse bestod 2015 av hundra procent män medan Svenska Ridsportförbundets styrelse till 77 procent bestod av kvinnor. Personen på bilden har inget samband med texten.
  Foto:

 • Matchfixarna träffade en fotbollsdomare norr om Blekingegränsen. Ett kuvert innehållande 30 000 kronor bytte ägare. Resultatet av innehållet i det kuvertet blev en fotbollsmatch som sent ska glömmas.
  Foto: