Blekingesport

Senaste från Blekingesport

Connies kommentarer

  • Det finns ett antal specialidrottsförbund som har lång väg att gå i frågor om jämställdhet. Taekwondo och ridsport är två av dem. Taekwondoförbundets styrelse bestod 2015 av hundra procent män medan Svenska Ridsportförbundets styrelse till 77 procent bestod av kvinnor. Personen på bilden har inget samband med texten.
    Foto:

  • Matchfixarna träffade en fotbollsdomare norr om Blekingegränsen. Ett kuvert innehållande 30 000 kronor bytte ägare. Resultatet av innehållet i det kuvertet blev en fotbollsmatch som sent ska glömmas.
    Foto: