Rejäl förstärkning för att förebygga brott i kommunen

Sölvesborg Artikeln publicerades
Kommunalrådet Heléne Björklund (S).
Foto: Peter Nyberg
Kommunalrådet Heléne Björklund (S).

Sölvesborg satsar på att förebygga brott.

Därför kommer brottsförebyggande rådet att få en rejäl förstärkning.

Kommunalrådet Heléne Björklund (S) blir ny ordförande

För Heléne Björklunds del är det viktigt att de ansvariga i kommunen, politiker och tjänstemän, är väl informerade om läget. Det gäller i allra högst grad inom det brottsförebyggande området. Genom att utöka antalet förtroendevalda och tjänstemän som deltar i det brottsförebyggande rådet blir det fler som kan fatta korrekta beslut utifrån korrekt information.

– Vi ska inte sprida rykten. Det kan öka den oro som finns bland invånarna, säger Heléne Björklund.

Sedan flera år tillbaka har kommunen en samverkan med Polisen som en del i det brottsförebyggande arbetet.

– I min dialog med Polisen har jag sagt att vi ska bli bättre på det, säger hon.

De gör årligen en överenskommelse om detta samarbete och ger medborgarna löften om hur arbetet ska gå till.

– Förstärkningen av brottsförebyggande rådet är ett svar på att Polisen vill ha ett större engagemang från kommunen, säger Heléne Björklund.

Medborgarlöftet för 2018 handlar om att ha ett ökat trafiksäkerhetsarbete, att fortsätta att jobba med brottsaktiva och även att arbeta förebyggande när det gäller tillgreppsbrott. Polisen och kommunen kommer att berätta mer om löftet i början av nästa vecka.

– Det är viktigt att vi jobbar brottsförebyggande, säger Heléne Björklund.

Det kommer att avsättas en tjänst på ungefär halvtid i kommunen för att jobba brottsförebyggande. Sedan kommer det brottsförebyggande rådet att träffas oftare, i anslutning till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Det blir varannan gång det är KSAU. Omkring 15 politiker och lika många tjänstemän kommer då att samlas för dessa möten, som mer får informativ karaktär.

Heléne Björklund tänker sig att rådet ska kunna ta beslut om att utreda olika frågor och att man då tillsätter en arbetsgrupp som får i uppgift att jobba fram till nästa möte. Det ska ge bättre möjligheter i det förebyggande arbetet.

Fakta

Om brottsförebyggande rådet

I brottsförebyggande rådet är Heléne Björklund (S) ordförande. Där sitter också Daniel Berg (S), vice ordförande, Jeppe Johnsson (M), vice ordförande, Margareta Forslund (S) och Willy Söderdahl (V).

Ersättare i rådet är: Viveka Olofsson (S), Eva-Lena Ulvsfält (MP) och Emilie Pilthammar (M).

Visa mer...