”Vi tar bort den politiska gräddfilen”

Sölvesborg Artikeln publicerades

Nu reducerar Samstyret kraftigt de ekonomiska förmånerna för politiker som lämnar sina uppdrag och får ekonomiskt omställningsstöd. ”Den politiska gräddfilen tas bort”, som Emilie Pilthammar (M) uttrycker det.

Förslaget som den tidigare S-ledda majoriteten lade fram var att politiker som tjänstgjort på minst 40 procent och som lämnar sitt uppdrag ska ha rätt till omställningsstöd i tre år, fördelat på 85 procent under de två första åren och med 60 procent det tredje året.

Emilie Pilthammar (M) hoppas att Samstyrets förändring av de ekonomiska förutsättningarna för politikerna ska ge ringar på vattnet och anammas även på andra orter.
Foto: Lars Ohlsson
Emilie Pilthammar (M) hoppas att Samstyrets förändring av de ekonomiska förutsättningarna för politikerna ska ge ringar på vattnet och anammas även på andra orter.

Det är alldeles för generöst, anser Samstyret, som nu river upp förslaget som i grunden bygger på riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Det som numera gäller för Sölvesborgs ex-politiker är 80 procent av den ursprungliga ersättningen under högst 300 dagar.

– Lokalt är det inte så många personer som drabbas. Men för oss i Samstyret är detta en oerhört viktig principiell fråga, betonar Emilie Pilthammar (M).

– Vi plockar bort en politisk gräddfil. Politiker ska omfattas av samma regelverk som andra människor på arbetsmarknaden. Där är det ju A-kassa i 300 dagar som gäller.

Emilie Pilthammar säger sig inte känna till några andra ställen där samma förändring gjorts. Men hon hoppas att detta ska ge ringar på vattnet och innebära att andra orter följer efter.

– Vi kommer att se över mycket mer än detta. Vi ska lyfta på alla stenar. Men det tar sin tid, säger hon.

Hur har reaktionerna varit?

– Positiva över lag. Folk i allmänhet verkar inte ha haft kännedom över hur det gått till inom politiken tidigare.

Ni mötte inget motstånd i fullmäktige?

– Nej, det var kanske för känsligt att protestera med publik, press och radio närvarande.

– Men bakom stängda dörrar i kommunstyrelsen fick vi höra en del. Bland annat att förändringen skulle komma att slå mot oss själva.

Enligt Emilie Pilthammar fanns det en uppenbar risk att det gamla och mer generösa sättet att betala ex-politiker hade skapat förakt mot politiker för att de, som hon säger, har det bättre än vad vanligt folk har det.

Ytterligare en förändring i regelverket är att kommunens ersättning till tidigare politiker upphör om personen får ett nytt jobb innan de 300 dagarna gått.