Sölvesborg firar införandet av allmän rösträtt

Sölvesborg Artikeln publicerades

Den 17 december kommer det att flaggas på de kommunala byggnaderna i Sölvesborg.

Kommunen motiverar detta på sin hemsida med att det den 17 december är 100 år sedan riksdagen fattade det principiella beslutet att införa allmän och lika rösträtt i Sverige.

Den 17 december blir en tillfällig flaggdag i bland annat Sölvesborg.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Den 17 december blir en tillfällig flaggdag i bland annat Sölvesborg.

För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott har regeringen beslutet att göra den den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag.

Nu har Sölvesborg bestämt att vara en del i firandet genom att flagga på de kommunala byggnaderna.