Öppen för idéer om Hanöhus

Hällevik Artikeln publicerades
Tonnie Rittstam menar att tiden då Hanöhus drog gäster och de som ville dansa hör till det förgångna. Men han vill inte bara göra bostäder av det gamla hotellet. ”Jag uppmanar allmänheten att ge sina förslag också. Tillsammans kan vi göra något bra”.
Foto:Bo Åkesson
Tonnie Rittstam menar att tiden då Hanöhus drog gäster och de som ville dansa hör till det förgångna. Men han vill inte bara göra bostäder av det gamla hotellet. ”Jag uppmanar allmänheten att ge sina förslag också. Tillsammans kan vi göra något bra”.

Byggnadsnämnden sade delvis nej till Tonnie Rittstams planer på att göra om Hanöhus till bostäder och aktivitetscentrum.

Men det är inget han nedslås av. Inget är hugget i sten när han vill utveckla det gamla hotellet.

– De planer som jag presenterar är liksom en fråga till kommunen om hur jag kan tänka mig framtiden, sedan ser vi vad som är genomförbart, säger Tonnie Rittstam.

– Jag vill uppmana kommunen och invånarna till är – kom med förslag. Vi kan göra något rolig av detta.

BLT har tidigare berättat om Rittstams planer när flyktingboendet lämnar Hanöhus. Han vill bygga lägenheter och tänker sig ett hälsocenter i restaurangbyggnaden.

Byggnadsnämnden har gett positivt förhandsbesked till att bygga om 28 rum till tio lägenheter på Hanöhus övre våning. Detta går att pröva i en detaljplan som kan antas i slutet av 2019 beräknar stadsarkitektkontoret.

Däremot har nämnden sagt nej till att riva stugor och annex bakom restaurangen, till förmån för lägenheter för ett +55-boende. Den låga havsnivån sätter hinder, något Rittstam var väl medveten om när han lämnade förslaget.

– Föreskrifterna visste vi om. Jag ville egentligen bara får ett nej, för att sedan se hur vi kan gå vidare istället.

Ett alternativ kan vara att påla eller bygga garage under för att komma bostäderna kommer upp i den nivå som erfordras, fortsätter han.

– Hur vi ska åtgärda det har jag absolut inte kommit fram till, men det ska vi diskutera tillsammans.

Hanöhus är sedan en tid uthyrt som flyktingboende och nuvarande kontrakt går ut i maj. Rittstam är inte främmande för en förlängning med 6-12 månader, men håller fast vid att de nya planerna ska bli verklighet.

– Processen lär ta fyra år och så länge finns inte flyktingboendet kvar. Sedan är det klart att det är ett fint läge. Det pratas i Hällevik om att tomtmarken är slut - här finns möjligheter, säger han.

Rittstam menar att tiden då Hanöhus var hotell och danspalats hör till det förgångna.

– Sedan 1986, lite överdrivet, har beläggningen i snitt varit 20 procent. Det är inga affärer i det, jag tror inte alls att Hanöhus kommer tillbaka till den verksamhet det en gång var.

I stället drömmer Rittstam om att omvandla hotellet till bostäder och inrymma ett 25-tal aktiviteter. Allt från läkarmottagning, uteserveringar och gym till skönhetssalong, tvättinrättning och biktsal. En arkitekt är även anlitad för att ta fram en 3D-ritning.

– Sedan skulle man kunna ta hela ovanvåningen och öppna för en solpanel. Det skulle se annorlunda ut, men det här är ett förslag och jag är helt öppen för andra förslag, understryker Tonnie Rittstam.