Miljöinspektör tvingas sluta

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Alla turer mellan Strandkaféet i Sandviken och en enskild medarbetare på miljöförbundet har nu resulterat i att miljöförbundets ledning frikopplat miljöinspektören genom att köpa ut vederbörande.
Foto:Jonas Gustafsson
Alla turer mellan Strandkaféet i Sandviken och en enskild medarbetare på miljöförbundet har nu resulterat i att miljöförbundets ledning frikopplat miljöinspektören genom att köpa ut vederbörande.

Miljöförbundet köper ut medarbetaren som hanterat alla frågor kring Strandkaféet i Sandviken. Personen ansågs vara ett energiläckage.

Det som till slut avgjorde frågan, enligt Miljöförbundets ledning, var att handläggaren ska ha åkt ner till Sandviken utanför tjänstetid en lördagskväll i slutet av augusti och mätt strandkaféets ljudnivå.

Eftersom miljöinspektören ansåg att ljudnivån var hög vände sig denne till mark- och miljödomstolen i Växjö och begärde att domstolen ska döma ut 10 000 kronor i vite som straff.

Detta fick kaféägare Hansi Robertsson och hans ombud Rolf Palmgren att lämna in en protestskrivelse till miljöförbundet där de krävde att den aktuelle tjänstemannen omgående skulle kopplas bort från ärendet.

Nu går miljöförbundet till och med längre än så och köper ut medarbetaren.

– Det här har varit en väldigt lång process, säger Sonja Lundh (S), ordförande i Miljöförbundet Blekinge väst.

Men hon bekräftar att de gjort en överenskommelse med miljöinspektören som innebär att denne lämnar sin tjänst.

Hon framhåller att det har gjorts en ekonomisk uppgörelse med miljöinspektören och dennes fackliga organisation.

Det som enligt Sonja Lundh till slut avgjorde det hela var inspektörens agerande den 26 augusti då denne ska ha åkt till Sandviken för att mäta ljudnivån.

– Det var absolut inte okej. Det saknades godkännande från chefer och följer inte vårt sätt att jobba, säger hon.

Miljöförbundets direktion har nu fått fatta beslut om att vända till sig domstolen i Växjö för att återkalla vitesbegäran som tjänstemannen för några veckor sedan skickade dit.

Nu vill ordföranden Sonja Lundh att man börjar om i kontakterna mellan Miljöförbundet och strandkaféet.

Hon anser att man i lugn och ro under kan göra en omstart under vinterhalvåret.

– Här finns mycket som måste redas ut. Och det är viktigt att göra rätt från början, säger hon.

Strandkaféets ägare Hansi Robertsson anser att Miljöförbundets ledning har fattat ett riktigt beslut när de frikopplar miljöinspektören från verksamheten.

– Samtidigt måste jag erkänna att jag är lite förvånad.

– Mitt krav var ju att miljöinspektören skulle frikopplas från ärendet och inte från verksamheten.

Hansi Robertsson ser positivt på att han och Miljöförbundet fortsättningsvis ska kunna resonera nyktert kring kaféets ljudnivåer.

Han vill hitta en bra lösning för alla parter, inklusive den granne som är motståndare till kaféet.

BLT sökte på fredagen utan framgång den frikopplade medarbetaren. Och dennes fackliga ombud låter hälsa att de inte uttalar sig i enskilda ärenden.