Klartecken för havsnära husbygge

Pukavik Artikeln publicerades

Byggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för nybygge av ett enbostadshus på en oerhört havsnära tomt i Pukavik.

Tomten ligger utmed Rönnholmsvägen, inte långt från Alholmen, och närmre havet än så är svårt att komma.

Sökande vill bygga ett cirka 100 kvadratmeter stort hus i 1,5-plan.

Byggnadsnämnden lämnar, trots protester, klartecken till ett oerhört havsnära enbostadshus på Rönnholmsvägen i Pukavik.
Foto: Christian Hylse
Byggnadsnämnden lämnar, trots protester, klartecken till ett oerhört havsnära enbostadshus på Rönnholmsvägen i Pukavik.

Redan 1999 styckades tomten av även om ingen bebyggelse har varit aktuell trots att nästan 20 år har passerat.

Året innan bestämdes för övrigt områdets byggrätt, som sökande nu håller sig inom både vad gäller byggnadsyta och höjd.

Trots det har det framförts kritik från grannar som anser att de får sin havsutsikt delvis skymd plus att det nya och högre huset skapar en ovälkommen insyn till lägre hus i området.

Det lyfts också fram att allmänhetens åtkomst till havet kommer att begränsas.

Samt att grannarna tvingas se en värdeminskning på sina fastigheter när de får ett stort hus som granne i stället för parkområde.

Men byggnadsnämnden lämnar likväl ett positivt förhandsbesked.