Hyrde in socionomer utan annonsering

Sölvesborg Artikeln publicerades

Vid tolv tillfällen under 2017 gjorde kommunen sig skyldig till otillåten direktupphandling av inhyrda socionomer. Så nu tvingas man betala en kvarts miljon kronor i upphandlingsskadeavgift.

Av Förvaltningsrättens dom går det att utläsa att Sölvesborg de senaste åren satt i system att köpa bemanningstjänster inom individ- och familjeomsorgen utan annonsering.

Sölvesborgs kommun hyrde in socionomer för flera miljoner utan annonsering.
Foto: Lars Ohlsson
Sölvesborgs kommun hyrde in socionomer för flera miljoner utan annonsering.

De inköpta konsulttjänsterna uppgick 2017 till totalt drygt 3,5 miljoner kronor och omfattade arbete som utredare och socialsekreterare, exempelvis barn- och ungdomsutredningar.

Inget av de avtal som kommunen ingick under 2016 och 2017 föregicks av annonserad upphandling. Bara under 2017 rörde det sig om tolv sådana avtal där avsikten var att täcka behovet av socionomer hos kommunen.

Därmed gjorde kommunen sig skyldig till otillåten direktupphandling.

Det framgår också att kommunen inte har haft något att invända mot Konkurrensverket som drivit tvisten gentemot Sölvesborgs kommun vid Förvaltningsrätten i Växjö.

Kommunen har medgett att betala upphandlingsskadeavgift på 250 000 kronor.