Glädje över nya hemtjänstlokaler

Sölvesborg Artikeln publicerades

En efterlängtad ombyggnad av omsorgens lokaler på Duvan har inletts. I mitten av april nästa år beräknas det hela vara klart.

Då kommer medarbetarna inom hemtjänsten förutom nya grupplokaler även att ha fått en större gemensam matsal, ett ordentligt kök samt ett helt nytt konferensrum.

Zdenka Lundqvist, Camilla Ryrstedt och Kith Mårtensson gläds gemensamt över att hemtjänstpersonalen på Duvan får bättre lokaler.
Foto: Sölvesborgs kommun
Zdenka Lundqvist, Camilla Ryrstedt och Kith Mårtensson gläds gemensamt över att hemtjänstpersonalen på Duvan får bättre lokaler.

På kommunens hemsida uppger verksamhetschef Camilla Ryrstedt att hemtjänsten nu har fått flytta ihop alla sina medarbetare till halva ytan av vad de brukar ha tillgång till.

Enhetschefer, administratörer, sjuksköterskor med flera har under ombyggnaden tillfälliga kontor i andra lokaler.

Anledningen till att det byggs om på Druvan är att det finns renoveringsbehov samt att lokalerna tidigare inte har varit helt anpassade till verksamheten.

Ombyggnaden betraktas som ett lyft och kommer att skapa en bättre arbetsplats för alla 65 medarbetare som har sin arbetsplats i lokalerna.

Det är personer som arbetar inom hemtjänsten i grupperna norra och södra innerstaden, Falkvik och på trygghetsboendet Duvan.

På hemsidan framhåller Zdenka Lundqvist, undersköterska i hemtjänsten men också skyddsombud, att det hålls byggmöten med entreprenören med jämna mellanrum och att samarbetet fungerar smidigt.

Redan i januari ska första etappen vara färdig så att vissa grupper kan flytta till den nybyggda delen.

Sedan dröjer det ytterligare några månader innan allt är färdigt.