Förskola slåss för sin överlevnad

Gammalstorp Artikeln publicerades
Skogslyktans förskola, framtiden är hotad . Jenny Bergkvist med dottern Ebba B Karlsson är en av många oroliga föräldrar.
Foto:Jonas Gustafsson
Skogslyktans förskola, framtiden är hotad . Jenny Bergkvist med dottern Ebba B Karlsson är en av många oroliga föräldrar.

Förskolan Skogslyktan har fram till den 14 juli på sig att lyckas rekrytera en förskollärare annars kommer bidraget från kommunen att dras in.

Oron bland föräldrarna är stor.

Totalt handlar det om runt 20 barn som kommer att behöva flytta till andra verksamheter om Skogslyktan läggs ner.

Inledningsvis handlade det om att förskolan, som sedan sju år bedrivs som föräldrakooperativ, skulle hitta både en förskolechef och förskollärare.

– Nu har Skogslyktan lyckats rekrytera en förskolechef så nu hoppas vi att det även ska kunna lösa sig med den andra tjänsten, men tiden är knapp och oron bland oss föräldrar växer för varje dag som går, säger Jenny Bergkvist som har två döttrar som går på Skogslyktans fritidshem.

Jenny Bergkvist menar att det har varit en stor otydlighet från kommunens sida.

– Vi föräldrar har fått många olika datum när verksamheten ska stängas. Tjänstemän har helt utan grund och på eget bevåg meddelat Skogslyktan beslut som för det första inte gäller och som även har ändrats flera gånger.

Hon och flera andra föräldrar menar att all ovisshet och diskussioner om stängning har gjort att barnen inte har varit i fokus på förskolan.

Vid barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde togs dock beslutet att Skogslyktan har fram till den 14 juli på sig att rekrytera en förskollärare.

– Skogslyktan har en stor betydelse för vår del av kommunen. Utan en förskola kommer Gammalstorp inte attrahera barnfamiljer i samma utsträckning som i dag, säger Jenny Bergkvist.

Markus Alexandersson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, hoppas också på att situationen ska lösa sig.

– Vi är angelägna om att verksamheten ska kunna fortsätta och det är också därför som vi har gett förskolan en väl tilltagen frist att försöka hitta en legitimerad förskollärare. Samtidigt måste vi leva upp till de krav som staten har på oss annars riskerar vi vite, säger han.

Markus Alexandersson garanterar dock att det kommer att finnas plats på andra förskolor om Skogslyktan tvingas lägga ner sin verksamhet.

– Det finns en beredskap från förvaltningens sida för olika scenarier. Vi kommer att lösa situationen även om kanske inte alla kan räkna med sina förstahandsval.