Forskare och docent får dela på 1,2 miljon

Lund/Sölvesborg Artikeln publicerades

Årets anslag från stiftelsen Konsul Thure Carlssons minne har tilldelats docent Peter Bentzer vid Lunds universitet med 600 000 kronor. En lika stor summa går till forskaren Carl Öberg, även han verksamhet vid universitetet i Lund.

Peter Bentzer som också arbetar som överläkare inom anestesi och intensivvård på Helsingborgs lasarett har intresserat sig för vätskebehandling vid septisk chock som tidigare gick under namnet blodförgiftning.

Peter Bentzer (t v) och Carl Öberg vid Lunds universitet får 600 000 kronor vardera från Konsul Thure Carlssons minnesfond.
Foto: Privat
Peter Bentzer (t v) och Carl Öberg vid Lunds universitet får 600 000 kronor vardera från Konsul Thure Carlssons minnesfond.

För att kunna minimera biverkningar av vätskeadministration är det viktigt att vätska ges till patienter som kan förväntas svara på vätska. Anslaget kommer han och hans medarbetare att använda i patientnära studier.

Carl Öberg, ST-läkare i njurmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund har studerat mekanismer vid APD, automatiserad peritonealdialys som utförs automatiskt med en maskin så att patienten även kan behandlas under natten.

Öberg har med datorsimuleringar visat att glukosabsorptionen kan minskas avsevärt liksom behandlingstiden med bibehållet vattenavlägsnande och borttagande av slaggprodukter. Med det erhållna anslaget kan kliniska studier sättas igång för att utvärdera de föreslagna behandlingarna.

Kronisk njursvikt är en folksjukdom som drabbar cirka en miljon svenskar och cirka 10000 patienter får aktiv uremivård; dialys eller transplantation.

fakta

Fakta

Stiftelsen Thure Carlssons Minne startades 1968 av Thyra Carlsson, dotter till den framstående affärsmannen från Sölvesborg Thure Carlsson. Dess ursprungliga kapital var 800 000 kronor, vilket genom god förvaltning ökat till 60 miljoner kronor. Stiftelsen finns i Lund och delar ut anslag till medicinsk forskning, främst till yngre forskare som ännu inte är etablerade i forskarvärlden.

Visa mer...