Filadelfia byter till Folkkyrkan

Sölvesborg Artikeln publicerades

Filadelfia byter namn till Folkkyrkan Sölvesborg. Men det är inte bara ett namnbyte utan, enligt pastor Tommy Lilja, ett nytt sätt att arbeta som bland annat bygger på att kyrkan är uppdelad i ett antal hemgrupper.

- På det sättet finns kyrkan mitt bland folket, säger pastorn, och tillägger att målet naturligtvis är att möta människors sökande efter en fast punkt och meningen med tillvaron.

Förnya arbetssättet
Folkkyrkan Sölvesborg blir kvar inom pingströrelsen men det inre arbetssättet förnyas. Tommy Lilja beskriver hemgrupperna som själva motorn i kyrkans arbete. Hemgrupperna möts regelbundet och när en grupp blir för stor delas den och kyrkan växer.
Till detta kommer söndagsgudstjänsten i kyrkan som samlar mellan 150 och 200 personer, en fyrdubbling på några år.
- Vi är i dag den största gudstjänstfirande församlingen inom en radie av 7-8 mil. Lokalen räcker inte till längre, men det är ett angenämt problem.

Har 15 anställda
Under en tioårsperiod har församlingen vuxit från att vara övervägande lokalt verksam till att bedriva verksamhet i snart sagt alla världsdelar. Utöver Folkkyrkan som arbetar lokalt med gudstjänster, ungdomsarbete, hemgrupper, biståndsarbete och annat så har organisationen PTL (Praise The Lord) sitt säte i Sölvesborg. Det är en paraplyorganisation som samordnar flera kyrkors internationella arbete.
PTL, som stöds av ett 80-tal kyrkor, har som huvuduppgifter att hjälpa judar i svåra förhållanden att immigrera till Israel samt att bedriva ledarutbildning i tredje världen.
Under året har kyrkans verksamheter haft totalt 15 anställda. Nio i Sölvesborg, varav tre pastorer, samt sex i utlandet.

yngve.andersson@blt.se
0456-788 41