Den bråkiga sommaren visar sig i trygghetsmätning

Sölvesborg Artikeln publicerades

Sommarens många bråk och slagsmål vid resecentrum ger ett tydligt avtryck i årets trygghetsmätning. Men övriga delar av kommunen betraktas som väldigt lugna och trygga. Under 2019 lovar polisen en ökad närvaro i centrum i form av fotpatrullering vid minst 40 tillfällen.

När polisen och kommunen nu summerar det gångna året sett ur ett trygghetsperspektiv så lyser situationen i centrum ilsket rött.

Kommunpolis Mats Hadartz (t v) och kommunens säkerhetssamordnare Anders Borgman kan konstatera att Sölvesborgs centrum har blivit en betydligt lugnare plats jämfört med i somras.
Foto: Bo Åkesson
Kommunpolis Mats Hadartz (t v) och kommunens säkerhetssamordnare Anders Borgman kan konstatera att Sölvesborgs centrum har blivit en betydligt lugnare plats jämfört med i somras.

– Ser man historiskt på det så var det unika händelser som verkligen sticker ut, säger kommunpolis Mats Hadartz.

Han pekar på mängder av bråk och slagsmål vid resecentrum och uppger att cirka tio av bråken var, som han säger, stora gängslagsmål med mellan tio och 20 personer inblandade.

– Mestadels var det ensamkommande som drabbade samman i olika konstellationer. De hade hamnat i konflikt med varandra av en mängd olika skäl, fortsätter Mats Hadartz.

– De kom resande från Ronneby, Karlshamn och Kristianstad för att göra upp i Sölvesborg.

Det som gjorde situationen svårlöst och svårhanterlig var att ingen av de inblandade ville berätta något för polisen.

– Otryggheten gjorde till slut att allmänheten drog sig för att utnyttja kollektivtrafiken. Ingen ville vara vid resecentrum, så att säga.

Ökad polisnärvaro i kombination med att några av de ledande bråkstakarna försvann gjorde att situationen efter hand blev lugnare.

– Nu var där visserligen bråk i söndags kväll, men det är det första bråket vid stationen på flera månader, säger Mats Hadartz.

Eftersom Sölvesborg i övrigt, utifrån trygghetsmätningen, upplevs som lugn, säker och trygg så är det just i centrum som nästa års insatser kan fokuseras. I medborgarlöftet, som undertecknades på tisdagen, lovar polisen en ökad närvaro, främst genom fotpatrullering.

Daniel Berg (S), vice ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet undertecknar medborgarlöftet tillsammans med lokalpolisområdeschef Anders Knutsson.
Foto: Bo Åkesson
Daniel Berg (S), vice ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet undertecknar medborgarlöftet tillsammans med lokalpolisområdeschef Anders Knutsson.

Kommunens insats är en satsning på trygghetsvärdar som ska finnas på torg och gator vid åtminstone 15 tillfällen det kommande året. Det rör sig om fyra personer i en grupp som ska vara synliga mellan klockan åtta på kvällen och 01 på natten.

Vid ett första möte, som 170 föreningar bjudits in till, dök 14 föreningar upp. Enligt säkerhetssamordnare Anders Borgman är tio av dessa intresserade av att medverka.

Varje förening får 1 000 kronor per kväll de ställer upp med två representanter.

– Jag hoppas att ännu fler föreningar vill vara med. Vi kommer att starta utbildning under februari, säger Anders Borgman.

 

fakta

Medborgarlöfte

Polisen förbinder sig att:

att fotpatrullera i centrum kvällstid eller i samband med evenemang vid minst 40 tillfällen under året samt

att stödja kommunens projekt med ”Trygghetsvärdar”.

Sölvesborgs kommun förbinder sig

att utveckla projektet med ”Trygghetsvärdar” och under året erbjuda föreningar möjligheten att trygghetsvandra på platser där det bedöms lämpligt samt

att fortsätta arbetet med närvaro av fritidsledare och fältsekreterare i centrum samt på andra platser där ungdomar vistas.

Visa mer...