De har samsyn om sin budget

Sölvesborg Artikeln publicerades

Samstyrets budgetförslag bygger på stor samsyn både kring var satsningar ska göras och var det går att dra in och spara pengar. Det slogs fast när företrädare för de fyra partierna på onsdagen lade fram budgeten som väntas få fullmäktiges godkännande den 26 november.

Att Samstyrets presskonferens var förlagd till Valjeviken var ingen tillfällighet då ett av den nya majorititetens huvudmål varit att få tillstånd ett nytt simhallsavtal med Valjeviken.

Samstyrets Robert Manea (KD), Emilie Pilthammar (M), Louise Erixon (SD) och Rolf Engström (Sol-partiet) visar stor belåtenhet över det nya simhallsavtalet med Valjeviken.
Foto: Bo Åkesson
Samstyrets Robert Manea (KD), Emilie Pilthammar (M), Louise Erixon (SD) och Rolf Engström (Sol-partiet) visar stor belåtenhet över det nya simhallsavtalet med Valjeviken.

I första skedet satsas det en miljon kronor på avtal som sträcker sig fram till siste maj. Det omfattar pensionärsbad en dag i veckan och bad för allmänheten en dag, troligen klockan 14-19 på fredagar.

På längre sikt vill politikerna från SD, M, KD och Sol-partiet göra simhallsavtalet till en folkhälsofråga och på så sätt få Region Blekinge att ta hela kostnaden.

Några kommunala pengar för simhallen till hösten finns inte avsatta i 2019 års budget. Men Louise Erixon (SD) betonar att Samstyret vid behov är beredda att skjuta till pengar.

– Men går det som vi har tänkt och planerat, alltså att regionen tar hela kostnaden, så behövs det ju inga kommunala pengar, säger hon.

När det gäller Samstyrets ambition att minska antalet politiker i de kommunala nämnder så slutade det i en kompromiss med den S-ledda oppositionen.

Samstyret ville gå hårdare fram men resultatet blir att man i omsorgsnämnden samt i barn- och utbildningsnämnden går från 13 till elva ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

– Det är inte säkert att sista ordet är sagt i denna fråga. Vi får se lite hur det utvecklar sig. Det är möjligt att vi senare kommer med nya förslag om minskningar, betonar Louise Erixon.

De båda politiska grupperingar som nu är verklighet i Sölvesborg har även stridit om huruvida ska hållas ett eller två fullmäktigesammanträde under återstoden av 2018. Svaret på frågan är att ingen vet men att Samstyret anser att räcker med ett, alltså budgetfullmäktige den 26 november.

Samstyrets Rolf Engström, Robert Manea, Emilie Pilthammar och Louise Erixon presenterar sitt först abudgetförslag.
Foto: Bo Åkesson
Samstyrets Rolf Engström, Robert Manea, Emilie Pilthammar och Louise Erixon presenterar sitt först abudgetförslag.

Riskerar ni att får kritik för ert budgetförslag?

– Det tror jag inte. Jag vill påstå att det har en bred förankring bland allmänhetens, säger Louise Erixon.

– Många tycker som vi i Samstyret, nämligen att det är nyttigt för Sölvesborg med ett regeringsskifte.

Vad har varit svåraste att enas om?

– Inget. Vi har lyssnat på varandra och samarbetar bra, säger Robert Manea (KD).

Hur kommer kommuninvånarna att märka skillnaden i sin vardag?

– Inte så jättemycket inledningsvis. Men i takt med att våra förslag införs kommer det att märkas mer och mer, säger Louise Erixon.

- Den största skillnaden jämfört med S-budgeten är att vi har ett betydligt högre resultat, vi prioriterar renoveringsbehov i Säggalyckes förskola framför paviljong vid brofästet. Plus att vi prioriterar de äldre och tryggheten.

Louise Erixon (SD) anser att Samstyrets budget har en bred förankring bland allmänheten.
Foto: Bo Åkesson
Louise Erixon (SD) anser att Samstyrets budget har en bred förankring bland allmänheten.

Emilie Pilthammar, hur har du lyckats ena M-gruppen?

– Det har gått bra. Vi har haft många diskussioner och stor öppenhet. Så det känns bra att vi har kommit så långt under stor tidspress, säger Pilthammar.

Förutom en 47 punkter lång förslagslista till utredningsuppdrag, som ska vara klar under våren 2019, ska Samstyret presentera en lokala regeringsförklaring någon gång i början av nästa år.

Fakta

Samstyrets satsningar under 2019

1. Bidrag till Victoriabadets uppstart, en miljon kronor.

2. Trygghet och säkerhet vid Resecentrum och i närområdet, 500 000 kronor.

3. Utbildning av skolpersonal i hedersproblematik, 70 000 kronor.

4. Satsning på bättre psykisk hälsa bland äldre, 600 000 kronor.

5. Trygghetsåtgärder på Bokelundsskolan, 400 000 kronor.

6. Satsning på folkhälsa och psykisk hälsa, 200 000 kronor.

7. Satsning på logopedtjänst i skolan, 335 000 kronor.

8. Satsning på terapiverksamhet på särskilda boenden, 550 000 kronor.

9. Satsning på fixartjänst inom omsorgen, 45 000 kronor.

10. Satsning på ökad personaltäthet på Gerbogårdens korttidsenhet, 70 000 kronor.

Fakta: Samstyrets budgetförslag för 2019.

Visa mer...

Fakta

Samstyrets besparingar för 2019

1. Partistödet minskas, 83 000 kronor.

2. Nedläggning av kommuntidningen Naturligtvis, 150 000 kronor.

3. Syservie inom AME läggs ner, 260 000 kronor.

4. Bidraget till Folkets Hus minskas, 200 000 kronor.

5. Bidraget till studieförbunden minskas, 100 000 kronor.

6. Vissa nämnder minskas, 68 000 kronor.

7. Ramminskning för individ- och familjeomsorgen inom BUN, 3 miljoner kronor.

8. Slopad kommunala samordnad varudistribution, 1,2 miljon kronor.

9. Effekter av förbättringssystem hos personal inom omsorg, 300 000 kronor.

10. Resultatkrav av AME:s verksamhet, 650 000 kronor.

11. Intäkt från ackumulerade medel flykting och integration, 4 miljoner kronor.

12. Modermålsundervisningen minskas, 130 000 kronor.

Fakta: Samstyrets budgetförslag för 2019.

Visa mer...