De flyttar sitt hemmakontor

Sölvesborg Artikeln publicerades

Sex personer sköter en koncern med ett 60-tal anställda från ett 50 kvadratmeter stort hemmakontor i Stiby.
Väl trångbott tycker Christina och Stefan Nilsson nu och flyttar därför sina verksam­heter till nytt bo i Sölve.

En hel del har hänt sedan makarna Nilsson byggde en liten kontorslokal i anslutning till sin villa för snart 15 år sedan. Deras rörelser, städservicebolaget Meritum och husfabriken Prefast, har vuxit stadigt och omsätter i dag 19 respektive 8 miljoner kronor.
Tvåmanskontoret har under resans gång blivit arbetsplats för tre gånger så många, med ett evigt pusslande som konsekvens.
–?Vi kan inte jobba effektivt. Personalutrymmet är till exempel även konferensrum, så om någon har bokat ett möte kan de andra varken äta eller fika, säger Christina Nilsson.
I veckan restes äntligen stommen till en 300 kvadratmeter stor lokal vid anläggningen där Prefast tillverkar husmoduler och byggelement i Sölve industriområde. Givetvis är nybygget förproducerat i egen regi och en bonus blir därför att Prefast får ett objekt att visa upp för kunderna.
De räknar med att flytten kan ske i maj och deras förhoppning är att den blir ett avstamp mot fortsatt expansion, bland annat genom att den öppnar för smartare organisation. Dessutom räknar de med att den nya, mer framträdande, lokaliseringen kommer att stärka deras varumärken.
Förutom kontorsytor och matsal ska det också rymmas omklädningsrum innanför de nya väggarna. Därmed slipper de anställda byta om i byggbaracker på gårdsplanen.
–?Detta blir ett enormt lyft för oss alla. Till syvende och sist hoppas och tror vi på fortsatt tillväxt och att vi kan skapa fler arbetstillfällen, säger Christina Nilsson.