Blir behandlingshem trots grannprotester

Mjällby Artikeln publicerades

Trots protester från grannar och närboende lämnas det klartecken till att det tidigare HVB-hemmet i Mjällby nu görs om till ett behandlingshem. Verksamheten för ungdomar upp till 18 år och med psykosocial problematik startar till våren.

Byggnaden uppfördes 1966 som distriktssköterskemottagning men användes också som tandläkarmottagningen innan Cura Individutveckling 2015 övertog den och skapade ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

Nu ska det tidigare HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn bli behandlingshem för tonåringar. Det välkomnas inte av de närboende.
Foto: Lars Ohlsson
Nu ska det tidigare HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn bli behandlingshem för tonåringar. Det välkomnas inte av de närboende.

Sedan en tid tillbaka bedrivs ingen verksamhet där. Men nu vill Cura göra om byggnaden till ett behandlingshem för ett knappt tiotal ungdomar, både pojkar och flickor, mellan 13 och 18 år och med psykosocial problematik.

I en annons i lördagens BLT söker Cura inför vårens öppnande tolv behandlare och en biträdande verksamhetschef. I annonser påpekas det att tonåringarna av båda könen behöver omsorg och behandlingsinsatser dygnet runt.

När HVB-hemmet öppnade 2015 möttes det av protester från grannar och närboende. Och det är synpunkter som nu återkommer i och med förändringen till behandlingshem.

Grannarna pekar på att det varit störande och oroligt kring hemmet som de beskriver som ett tillhåll på kvällar och helger. Och när det nu ska komma dit ännu äldre ungdomar än vad som tidigare har varit fallet så befarar de ännu större problem.

Eftersom vård inte medges i gällande detaljplan saknas förutsättningar för att permanent bygglov. Men byggnadsnämnden har godkänt förändringen till behandlingshem genom att bevilja ett tidsbegränsat bygglov för fem år.

Enligt byggnadsnämnden bedöms verksamheten inte orsaka några betydande olägenheter för grannarna. Och de olägenheter i form av störningar och oroligheter som grannarna påpekar ska beivras med hjälp av ordningslagen.

Att byggnaden passar så bra som behandlingshem förklarar Cura med att antalet behandlingsrum stämmer med deras behov, att fastigheten är i markplan samt att den är belägen på en mindre ort och att det finns bra bussförbindelser i närheten.