Bidrag till studieförbunden i fara

Sölvesborg Artikeln publicerades

Fritids- och kulturnämnden saknar 700 000 kronor för att få nästa års budget i balans.
Lösningen kan bli att bidragen till studieförbunden slopas liksom hjälpen till 13 föreningar med lönebidragsanställda.

Budskapet från den högsta politiska ledningen är glasklar. Nästa års budget får inte med endaste krona överstiga årets budget.
För fritids- och kulturnämnden ställer detta till problem eftersom de 2012 har 700 000 kronor i ökade driftskostnader för bland annat simhallen och Strandvallen som de inte kommer undan.
– Så motsvarande belopp måste plockas bort någonstans, säger ordförande Mats Svensson (S).

När problemet diskuterades i nämnden pekades två möjliga räddningsplankor ut. Det är att helt slopa bidragen till studieförbunden (400 000 kr) samt att inte längre ge bidrag till 13 föreningars lönebidragsanställda (300 000 kr).
I det senare fallet ger kommunen bidrag med maximalt 24 000 kronor om året per anställning och förening.
– Jag vill poängtera att vi inte bestämt oss för detta. Än så länge är det bara förslag till besparingar.
– Men naturligtvis får det konsekvenser om vi måste minska våra utgifter med 700 000 kronor. Så det är inte med glädje jag presenterar de här förslagen.

En förklaring till att just studiebidragen och lönebidrag pekas ut är, säger Svensson, att de tillhör vuxenvärlden. Nämnden vill slå vakt om och prioritera bidragen till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
– Det finns rätt många kommuner som redan slopat lönebidragen, påpekar han.
– Men jag inser att detta är förslag som väcker känslor.