Bastu i Sandviken får dispens

Sandviken Artikeln publicerades

Den omstridda bastun i Sandviken får på nytt ett godkännande i kommunstyrelsen. Politikerna föreslår fullmäktige att ge den strandskyddsdispens. Sandvikens Östra Stugägarförening hade lämnat in en ny ansökan efter att länsstyrelsen stoppat bastun. Nu är bastun flyttad 300 meter och placerad på privat mark. Miljöförbundet Blekinge Väst ansåg att det saknades särskilda käl för att ge dispens.