Åtta unga ska få flytta hemifrån

SÖLVESBORG Artikeln publicerades
Åtta unga människor mellan 22 och 25 år får möjligheten att flytta hemifrån. Enligt Roine Olsson (S) är omsorgsnämnden överens om att satsa på ett nytt gruppboende på Ljungaviken.
Foto:Bo Åkesson
Åtta unga människor mellan 22 och 25 år får möjligheten att flytta hemifrån. Enligt Roine Olsson (S) är omsorgsnämnden överens om att satsa på ett nytt gruppboende på Ljungaviken.

Till en kostnad av 20 miljoner kronor ska nya gruppbostäder byggas.

De är avsedda för åtta unga människor mellan 22 och 25 år.

Roine Olsson (S) i omsorgsnämnden framhåller att bostäderna ska stå färdiga och inflyttningsklara i september 2016.

– Det satsas på modulbyggda hus för att få ned både byggtiden och kostnaden, säger han.

Det blir sex gruppbostadsplatser och två intilliggande servicebostadsplatser. Bygget, som Sölvesborgshem ansvarar för, är resultatet av ett antal träffar som omsorgen haft med anhöriga och sökande i två års tid.

De åtta personerna vill gärna bo tillsammans i individuella lägenheter på samma boende.

– Alla vill att de unga människorna ska kunna flytta hemifrån. De fanns med i bilden redan 2014 när vi byggde Färgkullan på Ljungaviken men då ansågs de inte riktigt mogna att bo själva, säger Olsson.

– Nu är vi överens med de anhöriga.

Det nya gruppboendet uppförs på en byggklar tomt i kvarteret intill Färgkullan. Roine Olsson poängterar att bygglovsansökan redan är inlämnad.

– Visserligen ska upphandling göras men Sölvesborgshem har lovat att det ska stå färdigt i september nästa år.

När bostäderna är på plats tar Sölvesborgshem ut hyra av kommunen som i sin tur hämtar in avgifter från bostadsinnehavarna.

– Det är den modellen vi tycker fungerar bäst.