Äldreboende ska granskas på nytt

Sölvesborg Artikeln publicerades

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) är kritisk mot att påtaglig risk för allvarliga missförhållanden på ett äldreboende har kunnat pågå i flera års tid utan att det vare sig har rapporterats, utretts eller åtgärdats. Därför har det öppnats ett nytt ärende för fortsatt granskning.

Omsorgens egen utredning kring hur bland annat arbetsmoralen har fungerat på boendet genom åren har, som BLT tidigare rapporterat, resulterat i att en anställd tilldelats en skriftlig varning för otillåten frånvaro.

Nu är det Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som har granskat förhållandena på boendet.

Ivo konstaterar att kommunen, efter begärd komplettering, visserligen har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet men att det ändå kvarstår kritik.

Ivo vill veta mer om varför man under flera års tid låtit bli att servera eftermiddagskaffe alla dagar i veckan på ett äldreboende.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Ivo vill veta mer om varför man under flera års tid låtit bli att servera eftermiddagskaffe alla dagar i veckan på ett äldreboende.

Anmälan handlar om brister i omsorgen. Det har exempelvis visat sig att de boende inte har serverats eftermiddagskaffe alla dagar i veckan under flera års tid.

Samt att kvällsmat har serverats strax efter klockan 16 och att kvällsarbetet inför sänggående har pågått klockan 17 och 19.

Anledningen var att insatser har utförts utifrån invanda mönster och arbetssätt snarare än de enskildas behov och önskemål samt att personalen arbetade ensam på enheten.

Ivo slår fast att de kommer att fortsätta granskningen i ett nytt ärende.

Skälen till detta är att omsorgsförvaltningen, enligt Ivo, inte har lyckats redogöra för hur den anmälda påtagliga risken för ett allvarligt missförhållande har kunnat pågår under flera års tid utan att det har rapporterats, utretts och åtgärdats.

Dessutom kräver Ivo ett betydligt högre tempo. De skriver i sitt beslut att nämndens åtgärder för att förhindra att liknande missförhållande uppkommer igen inte genomförs tillräckligt skyndsamt.

Av kommunens redovisade tidsplan för planerade åtgärder framgår att de flesta åtgärderna ska vara genomförda senast vid årsskiftet och någon åtgärd senaste den 31 mars 2019. Det är för långsamt, poängteras det.

Situationen på äldreboendet uppmärksammades i somras av en vikarie som gjorde en så kallad Lex Sarah-anmälan.

I omsorgens ambition att komma tillrätta med problemen, som också innebar att personalen gick ut på balkongen och tog extremt långa rökpauser som gick ut över vårdtagarna, bestämdes att enhetschefen skulle få förstärkt tid så att chefen oftare och mer kan befinna sig ute på boendet.