Vård för hudcancer dröjde

RONNEBY Artikeln publicerades

Hudkliniken upptäckte att patienten hade hudcancer. Nu avslutar tillsynsmyndigheten IVO en lex Mariaanmälan från äldrenämnden.

Omsorgspersonalen informerade inte sjuksköterskan i hemsjukvården om patientens hudförändringar.

Därför dröjde diagnosen, vården och behandlingen.

Efter ett par månader kontaktades en läkare, efter uppmaning från omsorgspersonalen. Patienten remitterades då från vårdcentralen till hudkliniken för sina hudförändringar. Där konstaterades hudcancer.

Inspektionen för vård och omsorg konstaterar att det inte finns skäl att granska händelsen ytterligare.