Personal får sluta när Södra stänger

Ronneby Artikeln publicerades
Foto:Eijer Andersson

Södras anläggning i Ronneby ska stänga och all verksamheten ska flytta till Kallinge. Samtidigt blir en stor del av personalen överflödig.

– Nästa vecka börjar vi förhandla med de facken, säger Peter Karlsson, vid Södra Wood.

När Södra flyttar all verksamhet från anläggningen i Ronneby, till fabriken i Kallinge, berörs 55 personer.

– Det är det förslaget som vi har lämnat. I början av nästa vecka inleder vi förhandlingarna med facken, säger Peter Karlsson, segmentschef för interiörträ vid Södra Wood.

Även om 55 personer blir övertaliga, är det inte säkert att så många går ut i arbetslöshet.

– Det är sådant vi ska titta på. Det kan finnas olika lösningar som pensioner eller omplaceringar. Vi har meddelat facken i dag och har inte börjat förhandlingarna ännu.

Samtidigt som sammanslagningen mellan de två enheterna görs, investerar Södra 25 miljoner kronor. Bland annat ska en ny maskinpark köpas in för att göra arbetet mer effektivt. Andra satsningar görs för att skapa ett förbättrat logistikcentrum samt ett miljövänligt färgsystem.

All tillverkning av golv, panel och vita lister kommer därmed att förläggas i befintliga lokaler i kallinge.

Den nuvarande personalstyrkan, som består av 142 personer på båda anläggningarna, kommer att bli betydligt mindre.

Om företaget får igenom sitt förslag, blir bara 87 medarbetare kvar. Den nya maskinparken i Kallingefabriken, kommer att göra arbetet med effektivt, med en något lägre kapacitet än i dag.

Enligt Peter Karlsson kommer lokalerna i Kallinge inte att byggas ut.

– Verksamheten där kommer att hållas inom befintliga väggar.

Anledningen till att de två anläggningarna nu blir en enda, har att göra med den förändrade marknaden inom interiörträprodukter. Södra har redan gjort flera förändringar inom produktionen, och genom kommande sammanslagning går företaget ytterligare ett steg.

Vad som kommer att ske med lokalerna i Ronneby är fortfarande oklart.

– Vi äger lokalerna men har inte bestämt ännu. Där har vi lite olika alternativ.

Enligt Peter Karlsson är det en lång process innan flytten från Ronneby blir klar.

– Det blir inte förrän sommaren eller hösten 2018.