Tingsrätten flyttar fram PFAS-beslut

RONNEBY Artikeln publicerades
Inom tre veckor ska PFAS-föreningen och Miljöteknik utveckla sin tala till tingsrätten.
Foto:Marcus Palmgren
Inom tre veckor ska PFAS-föreningen och Miljöteknik utveckla sin tala till tingsrätten.

Blekinge tingsrätt har beslutat att PFAS-föreningens stämning mot Ronneby Miljöteknik, hänskjuts till Högsta domstolen när båda parter har lämnat in sina ståndpunkter i målet.

PFAS-föreningen har nu till och med 17 juli på sig att sammanställa sin talan mot Ronneby Miljöteknik. Även Ronneby Miljöteknik ska lämna in sin talan i målet.

Parterna träffades för ett par veckor sedan i tingsrättan för att fastställa om Miljöteknik har ett skadeståndsansvar för det levererade vattnet.

Tingsrätten konstaterar i sitt beslut att rättsläget i frågan är oklart och att det inte finns några förarbeten eller rättskällor för hur produktansvarslagen ska tillämpas i ett fall som detta. Tingsrätten anser att en prövning av frågan är av vikt för den allmänna rättstillämpningen.