Till intensiven efter medicinmiss

Ronneby Artikeln publicerades

En äldre man fick inte sin diabetesmedicin under tolv dagar. Det resulterade i att han blev allvarligt sjuk och fick läggas in på sjukhus. Nu har händelsen lex Maria-anmälts.

Den äldre man som inte hade fått sin diabetesmedicin, lades in på sjukhus när missen upptäcktes.
Foto: Staffan Lindbom
Den äldre man som inte hade fått sin diabetesmedicin, lades in på sjukhus när missen upptäcktes.

Ronneby

Det var mannens personlige assistent som till slut uppmärksammade att vårdtagaren var extra törstig. Assistenten kontaktade ansvarig sjuksköterska, som noterade att patientens medicin saknades i doseringspåsarna. Det uppdagades också att ingen medicin hade funnits i påsarna under de senaste tolv dagarna. Det fanns inte heller några påminnelser om förnyelse av recept.

Vid kontroll av patientens blodsocker, noterades att blodsockerhalten var alldeles för hög. Efter att läkare hade kontaktats, skickades mannen till sjukhus, där han lades in för intensivvård. Det visade sig då att han även hade fått lunginflammation.

Händelsen i mitten av november, har anmälts enligt lex Maria och bedömningen är att missen resulterade i en allvarlig vårdskada.

Nu kommer medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, att lyfta händelsen och diskutera den med berörda parter. Det ska också utarbetas rutiner för vårdpersonalen, som ska skicka påminnelser om receptförnyelse till sjuksköterskan.