Strandgatan från förr till nu

Ronneby Artikeln publicerades

Nya Strandgatan har hämtat idéer från det gamla Ronneby. BLT tog med sig Ronnebyhistorikern Björn O Svensson på en promenad längs ån.
– En förbättring är det, lyder hans omdöme.

Strandgatan har under flera årtionden fungerat som en genomfartsled i Ronneby centrum. Ån intill har av besökare åtskilliga gånger kallats för kanal av misstag.
En tanke bakom den nya Strandgatan har varit att lyfta fram Ronnebyån. Och att knyta vatten och torg närmare varandra.
– Ronnebyån har kommit fram mer nu. Det här kallades för Skräddarströmmen när jag var liten, säger Björn O Svensson och visar mot ån mellan Rosengatan och Drottninggatan.
Där finns fortfarande några gamla trappor kvar ner till ån från kajmuren. Handelsstaden Ronneby har vuxit fram runt Ronnebyåns krök, och vatten har hämtats därifrån under många århundraden.
Länge var också hamnen vid nuvarande Söderbro Ronnebys handelshamn. Bara de största fartygen fick stanna ute vid Ronnebyfjärden.
– Ån är bred nog för en handelsbåt att vända på den här sidan Söderbro, det syns tydligare nu när man kan stå här, säger Björn O Svensson.
Promenadstråket som nu på nytt går längs ån, försvann när staden gjordes om i mitten på 1900-talet.
Äldre Ronnebybor minns Strandgatan som en lummig gata, nära ett grönt torg. Björn O Svensson hade hoppats på fler träd längs den nya Strandgatan.
– Nu är det bara tre stycken. Ska det inte bli fler?
1957 fick järnvägen inte längre gå oskyddad på Strandgatan, utan flyttades till sin nuvarande bana.
– Tänk om man på den tiden hade varit lika klok som de var i Karlshamn och flyttat ut järnvägen helt från stan. Det hade gjort stor skillnad, säger Björn O Svensson.
Järnvägen fick istället en egen bro över ån, vars höjd enbart släpper igenom mindre båtar. Gatorna som anlagts efter stadsbranden 1864 har anpassats till biltrafik i olika omgångar. Till det kom 60-talets rivningsiver i Ronneby centrum.
– Strandgatan var inte bra som den var innan. Det är helt klart. Det här är en förbättring, säger Björn O Svensson.