Snäckebacksskolan måste öka tryggheten för eleverna

Ronneby Artikeln publicerades
Skolinspektionen kräver att Snäckebacksskolan kommer tillrätta med bristerna.
Foto: Ann-Marie Andersson
Skolinspektionen kräver att Snäckebacksskolan kommer tillrätta med bristerna.

Skolinspektionen påpekar att det finns brister på Snäckebacksskolan som ansvariga måste komma tillrätta med. Det gäller stöd både till de elever som lätt når kunskapskraven och till dem som riskerar att inte klara kraven.

Skolinspektionen förelägger nu Ronneby kommun att senast den 20 april åtgärda bristerna.

Skolan måste bli bättre på att ta hänsyn till varje elevs behov. Eleven ska också få information av lärarna om hur man ligger till i olika ämnen och utvecklas. Där har Skolinspektionen hittat brister.

Förutom att prata med rektor och annan personal så har också eleverna kommit till tals vid Skolinspektionens besök. De har berättat om att det finns grupperingar på skola, mestadels pojkar, som skapar oro hos många elever. Eleverna berättar också att det förekommer slagsmål, även om situationen har förbättrats 2017 än året innan.

Skolinspektionen konstaterar att Snäckebacksskolan inte uppfyller kraven när det gäller att eleverna har en studiemiljö präglad av trygghet och studiero. Detta måste säkerställas.

Skolinspektionen besökte Snäckebacksskolan mellan den 24 oktober och 5 december 2017.

Snäckebacksskolan står inför stora ombyggnader när den blir en av tätortens nya 4-9-skolor. Den första byggs just nu i kvarteret Svarven.