Samtal mellan S och alliansen om nya styret

Ronneby Artikeln publicerades
Exakt hur Ronnebys nya styre ska se ut är inte klart. Men kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) hoppas se ett alliansstyre och har nu haft ett första samtal med Magnus Pettersson (S) om möjligheterna att få stöd från oppositionen.
Foto: Marcus Palmgren
Exakt hur Ronnebys nya styre ska se ut är inte klart. Men kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) hoppas se ett alliansstyre och har nu haft ett första samtal med Magnus Pettersson (S) om möjligheterna att få stöd från oppositionen.

Alliansledaren Roger Fredriksson (M) har nu haft ett första längre samtal med S-ledaren Magnus Pettersson (S). Men inget är klart mer än att de ska mötas igen.

Liksom vid förra valet, står Ronneby med ett resultat som gör att inget block har majoritet. Det gör att spekulationerna om möjliga majoritetslösningar är intensiva på sina håll.

Efter att Roger Fredriksson (M) under tisdagen haft ett längre samtal med nye S-ledaren Magnus Pettersson, konstaterar båda att de haft en bra diskussion men att inga beslut kring eventuellt samarbete har tagits.

– Vi har resonerat om ett antal frågor. Dels politiska och dels organisatoriska. En del av dem har jag tagit med mig till mina medlemmar. Jag ska återkoppla till Fredriksson när vi har pratat internt i partiet, säger Magnus Pettersson (S).

Magnus Pettersson (S) bekräftar att samtal nu pågår mellan M och S kring hur den politiska organisationen ska se ut efter valet. Men några formella förhandlingar pågår inte ännu.
Foto: Jörgen Ragnarson
Magnus Pettersson (S) bekräftar att samtal nu pågår mellan M och S kring hur den politiska organisationen ska se ut efter valet. Men några formella förhandlingar pågår inte ännu.

Han menar att flertalet kommunala frågor inte är så ideologiska att det skulle hindra blocköverskridande lösningar. Men det finns rejäla stötestenar också.

– Vi har ju LOV:en men där finns redan ett beslut och vi vet ju att vi inte har majoritet för vår syn där. Sedan har vi vinstjakten i välfärden, den frågan kommer säkerligen att parkeras, den finns ju på riksnivå också och vi vet inte ens vilken regering vi får. Men det finns också många frågor där vi har samsyn över i stort sett alla partier.

Ett medlemsmöte i S hålls på onsdagskvällen men där kan han själv inte medverka på grund av tjänsteuppdrag.

På en punkt är dock Magnus Pettersson glasklar. Det blir absolut inget samarbete med SD av något slag om S ska delta i några förhandlingar med allianspartierna.

– Vi gör oss inte beroende av SD, varken aktivt eller passivt. Jag skulle aldrig kunna se våra väljare i ögonen om vi skulle ingå något sådant. Det har jag också talat om för Roger Fredriksson.

Roger Fredriksson beskriver samtalet så här:

– Vi i alliansen avser styra den här mandatperioden också. Men det här mötet handlade bara om praktiska stötestenar. Båda blocken är lika stora och som det ser ut nu blir det lottning om sista platsen i alla våra ”elva-nämnder”.

Fredriksson menar att valresultatet kräver breda lösningar för att alliansen ska kunna fortsätta styra.

Kommer ni att söka Socialdemokraternas stöd? I så fall måste det finnas motkrav?

– Nej, nej, nej. Vi är inte där. Först måste vi se vart alla personkryss tar vägen. I många partier är det personknutet hur man agerar. Sen tror jag inte på någon isolationspolitik där man tar bort Sverigedemokraterna ur bilden. Jag tror på att vi ska diskutera kring frågorna, precis som vi gjort den här mandatperioden. Det har inte varit några större motsättningar.