Så justeras budgetförslaget

RONNEBY Artikeln publicerades
Foto:Caroline Lindheimer

Felräkningen i nästa års budgetförslag har justerats. Bland annat blir personalomkostnaderna lägre än vad som tidigare har beräknats.

Efter förra veckans felräkning, inför kommunens budgetförslag för nästa år, har nu en justering gjorts.

Två av posterna har minskats med 9,8 miljoner kronor och pengarna kommer från kommunens centrala konton. Det är personalomkostnader och kostnader för externa lån. Detta gäller för samtliga partiers budgetförslag.

I alliansens förslag hämtas dessutom 17,5 miljoner kronor från de flyktingbidrag som har erhållits.

Eftersom projektet 100+25 i jobb, leder till att fler personer får anställning, kan socialnämndens försörjningsstöd minskas med tre miljoner kronor.

Totalt innebär detta att 30,3 miljoner kronor tillförs det centrala kontot. Därutöver har olika justeringar gjorts i alliansens förslag, som gör att inte hela beloppet på 37 miljoner kronor bedöms behöva kompenseras, skriver kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M), i ett pressmeddelande.