Ronneby på väg att nå utsatta miljömål

RONNEBY Artikeln publicerades

Målen är tuffa.

Men effekterna börjar märkas.

Ronneby ska bli landets första hållbara kommun.

Sofie Samuelsson, miljöutvecklare, Karin Lundberg, miljösamordnare och Kenneth Michaelsson, ordförande i Miljö- och energirådet, har gott hopp om att nå kommunens tuffa miljömålen.
Foto: Christian Hylse
Sofie Samuelsson, miljöutvecklare, Karin Lundberg, miljösamordnare och Kenneth Michaelsson, ordförande i Miljö- och energirådet, har gott hopp om att nå kommunens tuffa miljömålen.

Hälften av alla bilar och lätta lastbilar i kommunens organisation körs på el eller biogas. Matsvinnet har minskat och samtliga madrasser på kommunens förskolor har bytts ut. Det är bara några av åtgärderna som ska hjälpa Ronneby kommun att bli landets första hållbara kommun.

– Målen är tuffare än de nationella riktlinjerna och målen, men det är också meningen. Nu satsar vi på transportområdet. Alla fordon inom kommunens olika verksamheter ska vara utbytta till 2025. I nuläget är det 50 procent och vi ligger redan långt framme, säger Kenneth Michaelsson, ordförande i Miljö- och energirådet.

Målen är alltså högre satta än de nationella miljömålen, men Kenneth Michaelsson tror att kommunen hinner nå i stort sett alla utsatta mål.

– Av landets 111 miljökommuner, alltså kommuner som har en tydlig miljöstrategi, låg vi på plats 108 för några år sedan, sedan gjorde vi ett hopp till 8:e plats, men sedan sjönk vi litegrann. Men nu är vi med på banan igen.

Målet är också att samtliga fordon i kommunen, även privatpersoners bilar, ska vara fossilbränslefria 2030. Och fem år senare, 2035, ska det inte finnas några nettoutsläpp av växthusgaser i Ronneby kommun.

– När vi köper in nya bilar så är det i första hand elbilar och i andra hand biogasbilar. När vi införde vår nya fastighetsnära avfallsinsamling så krävdes nya sopbilar. Då köpte vi såklart biogasbilar.

När det gäller målet med ekologisk mat på skolorna och inom äldreomsorgen så befarar Karin Lundberg, miljösamordnare, att kommunen inte klarar det utsatta målet på 50 procent till nästa år.

– Just nu serverar vi ungefär 35 procent ekologisk mat, så det finns lite kvar att jobba på. Det är en av många utmaningar vi har. En annan är att fortsätta vår satsning på giftfria förskolor och redan vid upphandlingar inför byggen se till att de mest miljövänliga byggmaterielen används, säger Karin Lundberg.

Det finns också stora vinster med samordning.

I dag körs mat ut till ett 70-tal förskolor och skolor i Ronneby. Om några år ska maten levereras till ett ställe och sedan köras ut till respektive enhet i en turordning. Detta skulle gynna såväl distributionen och transporterna rejält.

– Vi ska också börja använda ett gemensamt sätt att mäta matsvinnet. Det är en modul som tagits fram av Livsmedelsverket och som gör det möjligt att jämföra mellan olika kommuner i Sverige.

Kommunen har en stor roll i satsningen på ett hållbart samhälle. Men kommuninvånarna spelar en nyckelroll.

– Det handlar bland annat om att fortsätta satsa på information, för om vi ska lyckas krävs ett engagemang av alla. De bästa lärarna är skolbarnen. De lär sig snabbt och tar med sig kunskaperna hem, säger Kenneth Michaelsson.

Vad är den största utmaningen?

– De största koldioxidutsläppen i kommunen kommer helt klart från transporterna. Om vi ska bli en fossilbränslefri kommun krävs ett förändrade resvanor och en förändrad fordonsflotta hos invånare och företagare. Det är svårare att mäta utsläppen som sker till följd av vår konsumtion, mycket av det som vi konsumerar har producerats i andra länder.

Kommunen ska uppmärksamma Earth Hour lördagen den 30 mars. Det blir nionde året i rad.

– Vi släcker vattentornet och anordnar flera föreläsningar där vi hoppas kunna inspirera till en mer medveten konsumtion, säger Sofie Samuelsson, miljöutvecklare.

Fakta

Miljömålen

• Kommunen som organisation ska bli fossilbränslefri till 2025 och som geografiskt område till 2030. Förra året var strax över åtta procent av Ronnebys fordon miljöfordon.

• Alla maskiner på Blekinge naturbruksgymnasium ska drivas med fossilfritt bränsle.

• 100 procent av de kommunala förskolorna ska ha rensat ut giftigt material. I nuläget har 99 procent gjort det.

• Andel ekologiska livsmedel inom organisationen ska öka till 50 procent. 2018 låg det på 35 procent.

• Matsvinnet på förskolor och i skolorna ska minskas. Förra året var minskningen ett gram per portion och där krävs mer. Allt matsvinn tas dock till vara och förvandlas till biogas.

• En samordnad varudistribution ska skapas. Det kommer dock inte att hinnas med förrän under 2022.

• Avloppsvatten ska renas från läkemedelsrester. En upphandling pågår av en förstudie till hur läkemedelsrester kan renas på Rustorps reningsverk.

• Vattenförsörjningen ska vara långsiktigt tryggad avseende kvalitet och kvantitet senast år 2020. Det råder fortfarande vattenbrist i kommunen efter den senaste extremt torra våren och sommaren.

• Cykelvägar ska byggas ut och länkas samman med befintliga gång- och cykelvägar. Här prioriteras cykelvägar till områden som ska exploateras, såväl villaområden som handelsområden som Viggen i Sörby.

Källa: Ronneby kommun

Visa mer...

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Blekinge Läns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.