”Ronneby är en oerhört segregerad stad”

Ronneby Artikeln publicerades

Ett segregerat samhälle med stora sociala klyftor är grunden till otryggheten i Ronneby. Det menar Bosse Johansson från ABF som jobbar nära ungdomarna.

– Det behövs mer än polisiära insatser.

Mycket är fortfarande oklart vad gäller upprinnelsen till torsdagens storbråk mellan elever från Snäckebacksskolan och Knut Hahnsskolan, men enligt fler källor handlar det om gamla konflikter mellan afghanska och arabiska ungdomar.

Susanne Karlström är verksamhetschef på HVB-hemmet Cura Park där några av de inblandade pojkarna bor, bland annat en kille som blev slagen och sparkad i ryggen.

– Vi har fått lite olika versioner, men det ska ha börjat med småtjafs som sedan eskalerade utanför skolan. Det som hände var jättesynd, men en stor del av de som var där försökte faktiskt stoppa bråket. Det är en bild som jag inte tycker har kommit fram, att alla inte deltog i själva bråket.

  Hon har också hört uppgifterna om att det ska handla om olika etniska grupperingar.

  – Men vi har aldrig haft de problemen på vårt boende. Här bor afghaner och araber i samma korridor och jag har aldrig sett några tendenser till bråk av den anledningen.

  Personalen höll ungdomarna hemma på torsdagskvällen och Susanne Karlström berättar att det har funnits en viss oro på boendet.

  – Ungdomarna var rädda att någon skulle komma hit och bråka så vi har mycket samtal kring oron och försöker hålla dem hemma så mycket som möjligt i dag också.

  En som också känner oro, men av en annan anledning är Bosse Johansson som jobbar på ABF. Han ser ett allt mer segregerat Ronneby där de sociala klyftorna växer och där svenskar och invandrare sällan möts.

  – Grunden till otryggheten och bråken är den enorma segregation som finns. Det krävs mer än polisiära insatser för att lösa problemen, det behövs fler integrationsinsatser så att människor kan mötas, säger Bosse Johansson som även var en av arrangörerna bakom torsdagens antivåldsdemonstration.

  Han efterlyser ett större engagemang från kommunens sida.

  – Man kan inte bara prata om att det behövs fler poliser. Jag vet många ungdomar som inte har några svenska kompisar alls, det är klart att det blir sociala spänningar. Här måste kommunen göra mer. Vi har till exempel inte haft en fungerande fältgrupp på 20 år.

  Kommundirektör Magnus Widén håller till viss del med.

  – Vi har svårigheter med integrationen, men så ser det ut i stora delar av landet. Det kan vara en orsak till oroligheter, men jag vet inte om det stämmer vad gäller det här bråket. Vi har gjort flera integrationsinsatser och det finns kanske anledning att jobba ännu hårdare med det under nästa år.

  På fredagsmorgonen samlades kommun och polis till ett möte för att sammanställa läget efter torsdagens bråk och under fredagen beskrevs läget som lugnt.

  – Vi vet i grova drag vilka det var som drabbade samman. Det vi kan göra från kommunen är att agera inom vårt kommunala uppdrag genom att bland annat ge ett bra stöd till ungdomarna på HVB-hem och introducera dem i svenska värderingar, säger Magnus Widén.

  Är du orolig för att det blir fler bråk?

  – I stort sett känner jag mig lugn, men det är klart att det finns viss oro för att det ska blossa upp igen. Vi har dock inga signaler på det.

  Fick ni signaler innan torsdagens bråk?

  – Nej, det kom från ingenstans.

  Kommunen ska ha fortsatt stärkt bevakning med fler väktare och fritidsledare ute på stan.

  – Nu får vi fortsätta diskutera hur vi ska skapa ett tryggt Ronneby.