Polisiär satsning mot kriminella nätverk

Ronneby Artikeln publicerades
Poliser under ett ingripande efter ett bråk i Ronneby.
Foto: Patric Söderström
Poliser under ett ingripande efter ett bråk i Ronneby.

Polisen gör en satsning mot kriminella nätverk och gatuförsäljning av narkotika. Regionpolischef Syd Carina Persson har nu svarat på kommunledningens frågor om polisförstärkning i Ronneby.

”Sedan sommaren 2017 har tio nya poliser börjat i lokalpolisområde Karlskrona. Av dessa valde lokalpolisområdeschefen att placera fyra i Ronneby”, skriver Carina Persson.

I södra polisregionen har man förstärkt i Ronneby vid akuta behov, skriver polischefen.

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) har varit i kontakt med polisledningen i samband med deras svarsskrivelse.

– Jag har fått information om att det numera finns en polispatrull på plats dygnet runt i Ronneby, säger han.

– Det betyder väldigt mycket när det händer saker där polisen snabbt behöver vara på plats för att ingripa och höra vittnen.

”Vi fördubblade antalet ingripanden mot narkotika inom de mest utsatta områdena i Ronneby under första halvåret, skriver polisledningen.” Insatsen betecknas som lyckad och stabiliserade läget i kommunen.

Den innebar, enligt skrivelsen, att fler personer i Ronneby lagförts under 2017 än under 2016.

Carina Persson och Patrik Oldin, den senare polisområdeschef Sydöstra Götaland, säger sig ha förståelse för frustrationen över den senaste tidens oroligheter. En polisinsats mot gatuförsäljning av cannabis och kriminella nätverk ska genomföras inom hela södra regionen, skriver polischeferna. Anledningen är att narkotikaproblematiken ökar.

”Det våldskapital som finns och används inom narkotikahandeln och inom dessa grupperingar påverkar självklart medborgarnas trygghet.”

Regionpolischefen Carina Persson skriver också att polisledningens ambition är att receptionen i polishuset ska öppna igen i samma omfattning som tidigare. I nuläget har man valt att prioritera den yttre polisiära närvaron.

En annan orsak till stängd reception, är att lokalpolisområdespolisen fått prioritera reception i Karlskrona eftersom det utfärdas pass där.

Roger Fredriksson betonar att en öppen polisreception är viktig.

– Den är oerhört efterfrågad av kommuninnevånarna.