Nya omklädningsrum dröjer

Ronneby Artikeln publicerades
Så här har det ungefär sett ut sedan i mars när resterna av de nedbrunna omklädningsrummen revs. I framtiden hoppas man nu att det ska bli nya omklädningsrum på två våningar.
Foto:Samuel Abrahamsson
Så här har det ungefär sett ut sedan i mars när resterna av de nedbrunna omklädningsrummen revs. I framtiden hoppas man nu att det ska bli nya omklädningsrum på två våningar.

De nedbrända omklädningsrummen på Brunnsvallen kan ersättas med nya på två våningar.

I alla fall om en majoritet i fritid - och kulturnämnden får bestämma.

Omklädningsrummen på Brunnsvallen i Ronneby totalförstördes i en troligen anlagd brand i början av året. Sedan dess har det varit en omdebatterad fråga om vad som ska hända och idrottsutövarna har fått byta om i sporthallen intill.

I april hade fritid- och kulturnämnden frågan uppe på sitt bord där tre förslag presenterades och två av dem diskuterades framför allt.

Det ena var att bygga upp omklädningsrum på samma plats, men med vissa förbättringar och det andra var att bygga omklädningsrum på två våningar innehållande åtta omklädningsrum samt kansli- och möteslokaler.

I torsdags var frågan uppe igen och en majoritet i nämnden beslutade att man ska gå till kommunstyrelsen och begära extra investeringsmedel på mellan 4,5 och 5,5 miljoner kronor och därmed ha det dyraste alternativet.

Ordförande i nämnden, Lena Mahrle (L), ville ha det billigare alternativet.

– Nu är det sporthallen som gäller för alla som ska byta om. Dessutom kommer det att ta lång tid nu innan några omklädningsrum kan vara på plats. Vi hade kunnat få en ny bra anläggning för 2,5 miljon kronor. Jag tycker vi borde ha fokuserat på verksamheten i stället för hus och byggnader, säger hon.

Teo Zickbauer från Socialdemokraterna och andre vice ordförande i fritid- och kulturnämnden röstade för det dyrare alternativet och motiverar varför:

– Vi tittar på hur det ser ut i området och det är tre föreningar som använder Brunnsvallen. Det är dessutom ett ökat tryck från skolorna för att vara där. Sedan får man inte glömma bort att konstgräsplanen har tillkommit och det är ett ökat tryck totalt sett på att använda Brunnsvallen, säger hon och fortsätter:

– Det finns ett behov redan i dag och det blir inte mindre. Visserligen skulle det här innebära att det kostar mer pengar och vi har absolut respekt för pengarna. Men med tanke på att vi står inför att göra något, så tyckte vi inte att merkostnaden är så pass stor att det inte är motiverbart att gå till kommunstyrelsen och äska medel, säger Teo Zickbauer.

Förslaget som nu har lämnats in beräknas om det går igenom att kosta cirka tio miljoner kronor. Men Socialdemokraterna hoppas inte att summan ska hindra från att fatta det beslut de vill.

– Att det blir en merkostnad, det blir det och det är vi fullt medvetna om, men det kan handla om 4,5 miljon kronor i så fall. Vi får hoppas att kommunstyrelsen vill gå på vårt förslag.

Men när de nya omklädningsrummen i så fall kan stå klara är högst osäkert. Men det är något som föreningarna är införstådda med.

– De ser värdet i att få en annan anläggning och det är deras budskap, säger Teo Zickbauer.

Kommunstyrelsen förväntas lyfta upp frågan i slutet av sommaren.