Ny rutin för klagomål inom förskolan

Ronneby Artikeln publicerades

Revisions- och konsultföretaget EY har fått i uppdrag av Ronneby kommun att genomföra en uppföljning av granskningarna som man gjorde för två år sedan gällande måluppfyllelse, tillsyn och lokalförsörjning inom förskolan.

EY är nu färdiga med sin rapport och kommunen har kommit med ett svar gällande punkterna. När det gäller måluppfyllelse går det att läsa följande:

”Under hösten 2017 har ett arbete genomförts med att granska förskolornas resultatuppföljningar. Denna granskning har genomförts av kvalitetsutvecklare tillsammans med områdeschefer. Arbete pågår nu med att ta fram tydligare riktlinjer och diskussioner förs, vilka resultat vi ska välja särskilt för att kunna följa och utveckla verksamheterna över tid”, går det att läsa.

När det gäller hanterandet av klagomål så har kommunen påbörjat ett förbättringsarbete genom att kartlägga sina rutiner och processer kring klagomålshantering och ger följande svar på hur man kommer att jobba i framtiden:

”Utifrån detta finns nu en framtagen rutin som innebär att inkomna klagomål ska analyseras två gånger per år på huvudmannanivå, för att därefter identifiera utvecklingsområden och förbättringsförslag. Under 2018 är planerat att skolområdeschefer tillsammans med kvalitetsutvecklarna på förvaltningen under vårterminen ska analysera de inkomna klagomålen för att därefter ta fram en åtgärdsplan.”