Här är fynden i Västra Vång

VÄSTRA VÅNG Artikeln publicerades
Under fredagsförmiddagen presenterade arkeologerna resultaten från de senaste grävningarna i Västra Vång. De har bland annat hittat en byggnad från 600-talet. Det handlar inte om en bostad, enligt arkeolog Björn Nilsson från Lunds Universitet. Snarare har det varit en samlingsplats och de äldsta delarna ska vara från före Kristi födelse.
Under fredagsförmiddagen presenterade arkeologerna resultaten från de senaste grävningarna i Västra Vång. De har bland annat hittat en byggnad från 600-talet. Det handlar inte om en bostad, enligt arkeolog Björn Nilsson från Lunds Universitet. Snarare har det varit en samlingsplats och de äldsta delarna ska vara från före Kristi födelse.

Västra Vång är en historisk mark som ruvar på många kulturskatter. Guldgubbar, smycken, en bronsring och skärvor av glas, är några av de föremål som arkeologerna har hittat under den här veckan.

Fynden är åtskilliga på kullen i Västra Vång, platsen som har kommit att bli en viktig del i den arkeologiska världen. Men även för allmänhet och forskare och den kan bli ännu mer betydelsefull i framtiden.

Det var 2013 som Västra Vång blev intressant för stora delar av världen. Det var då som de första guldgubbarna grävdes fram och nu har ännu fler små figurer hittats.

  – Det som vi har grunnat på sedan 2013 är vilka olika strukturer som finns under markytan. Nu börjar en fantastisk bild visa sig, säger Björn Nilsson, arkeolog vid Lunds universitet.

  Han är en av de tolv arkeologer som har ägnat den senaste vecka åt att kartlägga hur det kan ha sett ut på platsen under järnåldern.

  – Framtida grävningar här i Västra Vång kan bli en av de viktigaste i vår tid, säger han.

  Utgrävningarna började i måndags och arkeologerna har koncentrerat sig på en yta av mindre än tolv kvadratmeter. Ändå är fynden åtskilliga. Ytterligare tolv guldgubbar kan läggas till den tidigare samlingen och diverse bitar av guld, så kallat klippguld har hittats.

  Även delar av gamla guldmynt har hittats och bitar av brons har nu plockats upp från ett djup på cirka 40 centimeter. Nu kan arkeologerna se ett mönster av det som en gång har funnits på platsen.

  Dessutom konstaterar de att det har legat en byggnad, precis där undersökningen har gjorts.

  – Det handlar inte om en bostad, snarare om en byggnad som kan ha använts till både religiösa och politiska ändamål. Vi börjar nu förstå hur byggnaderna i området fungerade, säger Björn Nilsson.

  Men det finns så mycket mer som forskare och arkeologer vill ha svar på. Därför är förhoppningen att ännu fler undersökningar av Västra Vång kan göras i framtiden. Och för att det ska kunna genomföras, behövs pengar.

  – Det behövs 15 till 20 miljoner kronor i forskningspengar. Det hade varit fint att kunna börja om två år och sedan hålla på i fem till sex år här uppe, säger Björn Nilsson.