Nu måste kyrkans dörrar hållas låsta

RONNEBY Artikeln publicerades
Foto:Johanna Rundgren

Den senaste tiden har ett antal incidenter skett i Heliga Kors kyrka i Ronneby. Skadegörelse och händelser som hotar brandsäkerheten, har fått kyrkoherden att agera.

– Tills vidare håller vi kyrkan stängd, säger Markus Rask, fastighetsförvaltare.

Skadegörelser i Heliga Kors kyrka gör att dörrarna hålls låsta tills vidare. Enligt fastighetsförvaltare Markus Rask har ett antal incidenter fått kyrkoherde Gunnel Alvhäll att fatta beslut om att låsa kyrkporten.

– Det är ett par mindre incidenter av skadegörelse som har hänt de senaste veckorna, säger Markus Rask.

Bland annat har ljus flyttats och tänts på ställen i kyrkan där finns en stor risk för brand. Och det är just brandrisken som gör att kyrkan nu stängs som en extra säkerhetsåtgärd. Enligt Markus Rask är det vanligt att besökare kommer till kyrkan under dagarna.

– Det brukar vara en hel del turister och även andra människor som går in där och många gör det för stillheten.

Under torsdagen gjorde han en polisanmälan av det som har inträffat, trots att det inte finns några spår att gå efter. Även om det rör sig personal från kyrkan i området, finns det stunder när den är helt obevakad.

– Där finns vaktmästare där till och från och annan personal finns där emellanåt. Men vi har ingen som kan passa kyrkan hela tiden och därför väljer vi att stänga tills vidare.

Markus Rask tycker att det är tråkigt att kyrkan nu måste hålla stängd.

– Vår ambition och vilja är att hålla våra kyrkor öppna och tillgängliga. Det är viktigt för att människor ska kunna gå in och få en stunds stillhet. Nu får vi fundera på hur vi ska göra framöver, men tills vidare är kyrkan stängd på dagarna.