Nämnden ställer sig positiv men pengar saknas

KALLINGE Artikeln publicerades

Folkets Hus i Kallinge behöver byggas om och föreningen har sökt investeringsbidrag hos Boverket. För att få pengarna behöver också kommunen bidra.

Totalt har Folkets Husföreningen ansökt om 1,1 miljoner kronor. Då inryms byte av fönster och dörrar, ny ventilation, nytt plåttak och isolerad vind.

En tredjedel av pengarna ska Ronneby kommun stå för, annars betalar inte Boverket ut något bidrag. Det innebär att kommunen ska ansvara för 330 000 kronor.

Men fritids- och kulturnämnden kan inte besluta något annat än att nämnden står bakom ansökan om delfinansiering. Nämnden har nämligen inte möjlighet att bevilja pengarna eftersom summan inte ryms inom den budget som finns.

Folkets Husföreningen ansöker om ytterligare 200 000 kronor hos kommunen för att dränera byggnaden och en ny utvändig brandtrappa. Inte heller de pengarna kan kommunen bevilja.

Därför skickas nu ansökan vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering.