Ritningar för nya skolan godkändes

Ronneby Artikeln publicerades

Två nya skolor ska byggas de närmaste åren. Ritningarna för den som ska ligga i kvarteret Svarven godkändes i höstas. Nu har utbildningsnämnden gett klartecken till Snäckebacksskolans nya utformning.

Utbildningsnämndens ledamöter har godkänt ritningarna av nya Snäckebacksskolan.
Foto: Ronneby kommun
Utbildningsnämndens ledamöter har godkänt ritningarna av nya Snäckebacksskolan.

Ronneby ska få två nya grundskolor. Den första av dessa, kommer att vara klar hösten 2019 och det är skolan som ska ligga i kvarteret Svarven. Utbildningsnämndens ledamöter gav klartecken till skolans utformning i höstas och arbetet beräknas komma igång under våren.

Nu har även Snäckebacksskolans nya utformning fått klartecken av nämnden. Skolan kommer att byggas om och byggas till och få ett helt nytt och modernt utseende. Enligt planerna ska den vara inflyttningsklar till höstterminen 2021.

– Både Snäckebacksskolan och Svarven följer den tidsplan som fullmäktige har satt upp, säger Tommy Ahlquist, kommun- och integrationsstrateg, samt en av projektledarna för de nya skolorna.

Vid utbildningsnämndens senaste sammanträde, gav samtliga partier klartecken till ritningarna, som presenterades av projektledare Monica Sjövind och arkitekt Zijad Bico. I och med det kan nästa steg i processen påbörjas.

Enligt Tommy Ahlquist handlar det om att utarbeta ett underlag till upphandlingsprocessen, som börjar efter sommaren.

Ritningarna visar att den äldsta delen av Snäckebacksskolan kommer att stå kvar och kompletteras med nya byggnader. Dessa blir delvis försedda med fasader i glas, samt med gröna sedumtak. Även den nuvarande gymnastiksalen kommer att byggas ut och när skolan är klar, kan den ta emot 700 elever i årskurs fyra till nio.

Kostnaden för nya Snäckebacksskolan är beräknad till 200 miljoner kronor. Om- och tillbyggnaden startar under sommaren 2019 och när höstterminen börjar, flyttas eleverna till den då färdigbyggda skolan i kvarteret Svarven.

Den skolan har ännu inget namn, men enligt Tommy Ahlqvist kommer både elever och medborgare att få möjlighet att lämna förslag.

– Exakt hur det arbetet ska gå till är ännu inte klart. Kommunikationsavdelningen kommer att jobba med det och bjuda in elever och medborgare som får lämna sina förslag. Det blir troligtvis i slutet av mars.

+ 6