Miljöteknik vill dra vatten via PFAS-område

Kallinge Artikeln publicerades
Vanliga vattenledningar av plast räcker inte för att hålla ute PFAS.
Foto:Patric Söderström
Vanliga vattenledningar av plast räcker inte för att hålla ute PFAS.

I augusti förra året säkrades Kallingebornas vatten med nya ledningar ovan mark, från brunnar borrade vid Karlsnäs. Nu ansöker Miljöteknik om att få gräva ner ledningarna och dra dem genom PFAS-området.

– Som läget är nu så ligger de ovan mark och vattenledningar ligger egentligen alltid under mark så vi har lämnat in en ansökan för tillstånd för schaktning så att den här ledningen kan grävas ner och bli permanent, säger Conny Miketinac, driftchef vatten och avlopp på kommunägda Miljöteknik.

Vattnet från Brantafors stängdes av hösten 2014, då att kemikalien PFAS hade hittats i vattnet. Kallingeborna och vissa Ronnebybor, som också hade fått sitt vatten från Brantafors vattenverk, fick under ungefär ett år sitt vatten från andra vattenverk i kommunen.

De nuvarande ledningarna från borrhålen vid Karlsnäs till vattenverket i Brantafors ligger ovan mark. Att ha ledningarna ovan mark innebär enligt kommunen problem med bland annat värme på sommaren och frysrisk på vintern, samt en ökad risk för sabotage av ledningarna. Miljöteknik ansöker därför hos Länsstyrelsen om att få gräva ner ledningarna.

  Miljöteknik vill dra ledningen mellan Karlsnäs och Brantafors genom det vattenskyddsområde som är förorenat med PFAS. I och med att området fortfarande är ett vattenskyddsområde, trots föroreningarna, måste de ansöka om tillstånd för att kunna gräva ner ledningarna.

  – Vi har tittat på olika möjliga sträckningar. Vi har haft WSP som konsult som har tittat på det och haft flera alternativ och när vi har samlat ihop alla bedömningar så har vi funnit att det här är den lämpligaste sträckningen, även ekonomiskt, säger Conny Miketinac.

  För att undvika att det rena vattnet från Karlsnäs blir förorenat genom PFAS-området vill Miljöteknik använda särskilda, så kallade diffusionstäta rör, som har en barriär av antingen aluminium eller stål, vilket PFAS inte ska kunna tränga igenom.

  – Det finns ingen risk för att PFAS tränger in, materialet är såpass tätt att det inte kan tränga in. En vanlig vattenledning ofta en plastslang, PE, det tränger PFAS igenom, men inte det här. Det är mycket på grund av att vi kan använda diffusionstäta rör som gör den här sträckningen lämplig, säger Conny Miketinac.

  Länsstyrelsen har nu skickat Ronneby kommuns ansökan på remiss till Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheten för södra Östersjön, SGU, Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun och Generalläkaren. Senast 26/8 ska eventuella synpunkter lämnas till Länsstyrelsen.

  – Nu inväntar vi länsstyrelsens besked. Vi vill kunna dra igång det här bygget så fort som möjligt. Vi hoppas att bygget kommer i gång under 2017, säger Conny Miketinac.

  Under arbetet med att gräva ner de nya ledningarna vill kommunen även kunna ta hand om uppgrävda, PFAS-förorenade jordmassor, för att kunna tvätta dem rena från kemikalien.