Miljonsatsning mot otrygghet

RONNEBY Artikeln publicerades
Nils Ingmar Thorell (L), Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Willy Persson (KD) och Ola Svensson (RP) presenterade nya satsningar på 126 miljoner kronor.
Foto:Ann-Marie Andersson
Nils Ingmar Thorell (L), Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Willy Persson (KD) och Ola Svensson (RP) presenterade nya satsningar på 126 miljoner kronor.

Ronnebyalliansen satsar 1,3 miljoner kronor i trygghetskapande åtgärder 2018. Ordningsvakter och övervakningskameror ska införas, liksom förstärkning av belysning.

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) betonar att människor ska uppleva en märkbart förstärkt trygghet i och med insatserna som görs.

– Det finns en otrygghet och den måste vi jobba med, säger Kenneth Michaelsson (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Brottsförebyggande rådet.

– Nu vill vi snabbt få fram åtgärder.

Roger Fredriksson säger att kommunens insatser inte på något sätt ersätter polisiär närvaro i Ronneby.

– Det är viktigt att vi tar människor oro på största allvar.

Drogproblematiken uppmärksammas också i budgeten för 2018, där man vill inför ett frivilligt drogtest vid misstanke om droganvändning.

– Två miljoner kronor avsätts också till att skapa en mötesplats för unga vuxna, säger Nils Ingmar Thorell (L), gruppledare.

I Ronnebyalliansens budget för 2018 skjuts 126 miljoner kronor extra till den kommunala verksamheten. Det är det största extraanslaget någonsin, enligt de styrande.

– Utbildningsnämnden får 60 miljoner kronor extra och vi skapar 125 nystartsjobb inom kommunstyrelsens budget som får 35 miljoner kronor extra, säger Roger Fredriksson.

2020 ska 100 procent av Ronnebys hushåll ha fiber draget. Under 2017 kommer 75 procent av hushållen redan ha fått sin fiber.

Ronnebyhus ska få ett ägardirektiv att bygga minst 40 nya bostäder på mindre tätorter i kommunen. Det är Backaryd, Hallabro, Eringsboda, Johannishus och Listerby.

– Samtidigt kan det frigöra enbostadshus på landsbygden, till exempel till barnfamiljer, säger Kenneth Michaelsson.

I dag bussas 200 elever från tätorten Ronneby till olika landsbygdsskolor. Nu satsas på två nya 4-9-skolor i Ronneby tätort, men den största investeringen kommer inte under 2018.

Elever i grundskolan från årskurs 3 upp till 9 ska få bärbara datorer eller läsplattor under 2018. Det beräknas kosta 10 miljoner. År 2019 är det eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 2 att utrustas, vilket beräknas kosta fyra miljoner kronor.

En förprojektering av vägbygget Norra länken ska tas fram. Norra länken sammanbinder Kallingevägen och Karlshamnsvägen. Den skulle innebära väsentligt färre fordon via Kungsgatan i centrum.

siffran

Satsningar

126

miljoner kronor extra satsas under 2018 i kommunens verksamheter.

89

miljoner kronor i nya investeringar.

Visa mer...