Många anmäler höga häckar vid gata

RONNEBY Artikeln publicerades
En häck intill en gata får inte vara högre än 80 centimeter vid utfarten.
Foto:Ann-Marie Andersson
En häck intill en gata får inte vara högre än 80 centimeter vid utfarten.

Tio anmälningar om vildvuxna och trafikfarliga häckar fick kommunen in i veckan.

Det växer och frodas rejält den här sommaren, inte minst beroende på det regelbundna regnandet. Trots bevattningsförbud så grönskar det på villatomterna.

Planarkitekt Karin Svensson på miljö– och byggnadsförvaltningen säger att kommunens skickar ut informationsbrev till de villaägare som har låtit växtligheten bli alltför yvig.

– Folk hör av sig till oss och sedan skickar vi ut en skrivelse, säger Karin Svensson.

Kommunen utgår från att villaägaren eller fastighetsägaren klipper häckar och buskage. Men händer det inget så måste ärendet gå vidare.

– Det har hänt att kommunen har klippt och sedan skickat faktura till fastighetsägaren, säger Karin Svensson.

Anledningen till att det är så viktigt att hålla efter växtlighet längs gator, utfarter och gatukorsningar är att det krävs fri sikt för trafikanterna.

Många människor skadas på grund av skymd sikt eller att det inte går att ta sig förbi på en gång– och cykelbana om växtligheten hänger över.

Det är plan– och bygglagen som styr reglerna. På kommunens hemsida finns information om vad som gäller.

FAKTA

Häckar

Utfart mot gata: Högst 80 cm.

Fri sikt minst 2,5 meter.

Hörntomt: Högst 80 cm, sikttriangel minst 10 meter år vardera håll.

(Ronneby kommun)

Visa mer...