Kräver skadestånd för depression – va-avgiften var för hög

Ronneby Artikeln publicerades

En fastighetsägare tycker att anslutningsavgiften för vatten och avlopp är för hög. Nu hänvisar han till flera olägenheter som har resulterat i psykiskt lidande. Mannen kräver Miljöteknik på ett skadestånd på nästan en halv miljon kronor.

Fastighetsägaren bestrider Miljötekniks va-avgift och kräver nu skadestånd för psykiskt lidande.
Foto: / TT
Fastighetsägaren bestrider Miljötekniks va-avgift och kräver nu skadestånd för psykiskt lidande.

Mannen som äger den aktuella fastigheten, anser att den begärda anslutningsavgiften för vatten och avlopp är för hög. Han menar att Miljöteknik vill ha en anläggningsavgift på nästan 180 tusen kronor, vilket är betydligt högre än för andra fastigheter i en annan del av det aktuella området.

Därför har fastighetsägaren skrivit till både kommunfullmäktige och Miljöteknik. Han skriver bland annat att han vill ha ersättning i form av ett skadestånd på drygt 400 000 kronor. Den summan ska täcka fel, försummelser och personliga kränkningar som den felaktiga handläggningen och myndighetsutövningen har inneburit, uppger han.

Han hänvisar också till psykiskt lidande i form av depression och nedstämdhet, psykiskt lidande efter kränkande behandling från kommunen och Miljöteknik, samt psykiskt lidande genom oro, eftersom vattnet i fastighetens nuvarande brunn har förhöjda fluorvärden.

Mannen vill nu, att den beslutade anslutningsavgiften som han anmodas betala, korrigeras till en lägre summa. Han hänvisar till ett närliggande område, där avgifterna är betydligt lägre.

Han uppger också att han kommer att vidta rättsliga åtgärder, om kommunen och Miljöteknik väljer att inte korrigera anläggningsavgiften.